Zm.: rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.29.249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 marca 1934 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr . 96, poz. 851) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 7 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 563), otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy wywozie zagranicę maszyn włókienniczych oraz ich części, wytworzonych w kraju, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały, podług następującej normy: za 100 kg maszyn włókienniczych: tkackich (krosien mechanicznych), pomocniczych (żakardowych i nicielnicowych), przędzalniczych, przygotowawczych oraz do apretury; pras hydraulicznych do wykańczania wyrobów włókienniczych; wirówek do wykańczania wyrobów włókienniczych; suszarni do włókien, przędzy, tkanin, wymienionych: w poz. 1058 pp. 1, 4; w poz. 1059; w poz. 1060 p. 1 lit. b, c i p. 2 lit. a, b; w poz. 1061 pp. 1 - 5, 7; w poz. 1063; w poz. 1065; w poz. 1054; w poz. 1073; w poz. 1079 p. 2, jak również części tych maszyn - zł 29."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3-go dnia po ogłoszeniu.