Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.56.439

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1937 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 665) zarządza się co następuje:
W § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 782) wprowadza się zmianę następującą:

po wyrazach: "Wiceprezes Sądu Okręgowego 200"

umieszcza się wyrazy: "Kierownik oddziału zamiejscowego prokuratury okręgowej 100".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.