Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.41.388

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565 i Nr 198, poz. 2044) w załączniku nr 5 tabela 6 i tabela 7 otrzymują brzmienie określone w tabeli 1 i tabeli 2, które stanowią załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy 2004/55/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 114 z 21.04.2004, str. 18).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższej dyrektywy dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii elitarne
GatunekMinimalna zdolność kiełkowania1)Maksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
ŁącznieJednego gatunkuAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus rap hanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., opróczRumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyLiczba nasion w próbce
123456789101112131415
ROŚLINY STRĄCZKOWE
Vicia faba

Bobik

80 (a)(b)5980,3200 (t)00 (j)2
Pisum sativum

Groch siewny

80 (a)980,3200 (t)00 (j)2
Lupinus albus

Łubin biały

80 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o)(p)
Lupinus angustifolius

Łubin wąskolistny

75 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Lupinus luteus

Łubin żółty

80 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Vicia pannonica

Wyka pannońska

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
Vicia sativa

Wyka siewna

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
Vicia villosa

Wyka kosmata

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE
Hedysarum coronarium

Siekiernica włoska

75 (a)(b)30950,3200 (w)00 (k)2
Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

75 (a)(b)40950,3200 (w)00 (l)(m)3
Medicago lupulina

Lucerna chmielowa

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)5
Medicago sativa

Lucerna siewna

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)3
Medicago x varia

Lucerna mieszańcowa

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)3
Onobrychis viciifolia

Esparceta siewna

75 (a)(b)20950,3200 (w)00 (j)2
Trifolium alexandrinum

Koniczyna aleksandryjska Koniczyna egipska

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium hybridum

Koniczyna białoróżowa Koniczyna szwedzka

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium incarnatum

Koniczyna krwistoczerwona Inkarnatka

75 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa Koniczyna czerwona

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)5
Trifolium repens

Koniczyna biała

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)5
Trifolium resupinatum

Koniczyna perska

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trigonella foenumgraecum

Kozieradka pospolita

Koniczyna grecka

80 (a)950,3200 (u)00 (j)2
TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE
Agrostis canina

Mietlica psia

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis gigantea

Mietlica biaława

80 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

70 (a)750,320 (r)5500 (j)(k)2
Arrhenatherum alatius

Rajgras wyniosły

Rajgras francuski

75 (a)900,320 (r)550 (g)0 (j)(k)2
Bromus unioloides Bromus catharticus

Stokłosa uniolowata

75 (a)970,420550 (g)0 (j)(k)5
Bromus sitchensis

Stokłosa alaskańska

75 (a)970,420550 (g)0 (j)(k)5
Cynodon dactylon

Cynodon palczasty

70 (a)900,320 (r)1100 (j)(k)1
Dactylis glomerata

Kupkówka pospolita

80 (a)900,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca arundinacea

Kostrzewa trzcinowa

80 (a)950,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca ovina

Kostrzewa owcza

75 (a)850,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca pratensis

Kostrzewa łąkowa

80 (a)950,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

75 (a)900,320 (r)5500 (j)(k)2
x Festulolium

Festulolium

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium multiflorum

Życica wielokwiatowa

Rajgras włoski

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium perenne

Życica trwała

Rajgras angielski

80 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium x boucheanum

Życica mieszańcowa

Rajgras oldenburski

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Phalaris aquatica L.

Phalaris arundinacea

Mozga Hardinga

75 (a)960,3205500 (j)(k)2
Phleum bertolonii

Tymotka kolankowata

80 (a)960,3201100 (k)2
Phleum pratense

Tymotka łąkowa

80 (a)960,3201100 (k)2
Poa annua

Wiechlina roczna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa nemoralis

Wiechlina gajowa

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa palustris

Wiechlina błotna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa pratensis

Wiechlina łąkowa

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa trivialis

Wiechlina zwyczajna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

70 (a)750,320 (t)110 (h)0 (j)(k)1
INNE GATUNKI ROLNICZE
Brassica napus var. napobrassica

Brukiew pastewna

80 (a)980,3200,30,300 (j)(k)2
Brassica oleracea convar. acephala

Kapusta pastewna

75 (a)980,3200,30,300 (j)(k)3
Phacelia tanacetifolia

Facelia błękitna

80 (a)960,32000 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis

Rzodkiew oleista

80 (a)970,3200,30,300 (j)2

Tabela 2

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii kwalifikowane

GatunekMinimalna zdolność kiełkowania1)Maksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
ŁącznieJednego gatunkuAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus rap hanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyLiczba nasion w próbce
123456789101112131415
ROŚLINY STRĄCZKOWE
Vicia faba

Bobik

80 (a)(b)5980,50,30,300 (j)5 (n)
Pisum sativum

Groch siewny

80 (a)980,50,30,300 (j)5 (n)
Lupinus albus

Łubin biały

80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Lupinus angustifolius

Łubin wąskolistny

75 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Lupinus luteus

Łubin żółty

80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Vicia pannonica

Wyka pannońska

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia sativa

Wyka siewna

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia villosa

Wyka kosmata

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE
Hedysarum coronarium

Siekiernica włoska

75 (a)(b)30952,51,00,300 (k)5
Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

75 (a)(b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l)(m)10
Medicago lupulina

Lucerna chmielowa

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Medicago sativa

Lucerna siewna

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Medicago x varia

Lucerna mieszańcowa

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Onobrychis viciifolia

Esparceta siewna

75 (a)(b)20952,51,00,300 (j)5
Trifolium alexandrinum

Koniczyna aleksandryjska

Koniczyna egipska

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium hybridum

Koniczyna białoróżowa

Koniczyna szwedzka

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium incarnatum

Koniczyna krwistoczerwona

Inkarnatka

75 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa

Koniczyna czerwona

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium repens

Koniczyna biała

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium resupinatum

Koniczyna perska

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trigonella foenumgraecum

Kozieradka pospolita

Koniczyna grecka

80 (a)951,00,50,300 (j)5
TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE
Agrostis canina

Mietlica psia

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis gigantea

Mietlica biaława

80 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j)(k)5 (n)
Arrhenatherum alatius

Rajgras wyniosły

Rajgras francuski

75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j)(k)5 (n)
Bromus unioloides Bromus catharticus

Stokłosa uniolowata

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j)(k)10 (n)
Bromus sitchensis

Stokłosa alaskańska

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j)(k)10 (n)
Cynodon dactylon

Cynodon palczasty

70 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2
Dactylis glomerata

Kupkówka pospolita

80 (a)901,51,00,30,300 (j)(k)5 (n)
Festuca arundinacea

Kostrzewa trzcinowa

80 (a)951,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca ovina

Kostrzewa owcza

75 (a)852,01,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca pratensis

Kostrzewa łąkowa

80 (a)951,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

75 (a)901,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
x Festulolium

Festulolium

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium multiflorum

Życica wielokwiatowa

Rajgras włoski

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium perenne

Życica trwała

Rajgras angielski

80 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium x boucheanum

Życica mieszańcowa

Rajgras oldenburski

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Phalaris aquatica L.

Phalaris arundinacea

Mozga Hardinga

75 (a)961,51,00,30,300 (j)(k)5
Phleum bertolonii

Tymotka kolankowata

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Phleum pratense

Tymotka łąkowa

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Poa annua

Wiechlina roczna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)5 (n)
Poa nemoralis

Wiechlina gajowa

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa palustris

Wiechlina błotna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa pratensis

Wiechlina łąkowa

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa trivialis

Wiechlina zwyczajna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j)(k)2 (n)
INNE GATUNKI ROLNICZE
Brassica napus var. napobrassica

Brukiew pastewna

80 (a)981,00,50,30,300 (j)(k)5
Brassica oleracea convar. acephala

Kapusta pastewna

75 (a)981,00,50,30,300 (j)(k)10
Phacelia tanacetifolia

Facelia błękitna

80 (a)961,00,500 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis

Rzodkiew oleista

80 (a)971,00,50,30,300 (j)5

Objaśnienia do tabeli 1 i 2

1) Podczas oceny ponownej mieszanek materiału siewnego oznacza się zdolność kiełkowania każdego składnika mieszanki oddzielnie.

(a) Wszystkie świeże, zdrowe nasiona, które nie skiełkowały po zastosowaniu zabiegów wstępnych, uznaje się jako nasiona skiełkowane.

(b) Nasiona twarde uznaje się za nasiona zdolne do kiełkowania w liczbie nie większej jednak niż podano w kolumnie 3 tabeli 1 i 2.

(c) Nasion innych gatunków Poa spp., których łączna zawartość nie jest większa niż 0,8 % wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(d) Nasion Trifolium pratense, których zawartość nie jest większa niż 1 % wagowy, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(e) Nasion gatunków: Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, których łączna zawartość, oznaczona w próbce materiału siewnego jednego z tych gatunków, nie jest większa niż 0,5 % wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(f) Zawartości procentowej nasion jednego gatunku nie stosuje się do nasion gatunków Poa spp.

(g) Dopuszczalnej łącznej zawartości dwóch ziarniaków Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 nie uznaje się za zanieczyszczenie, jeśli druga próbka o tej samej masie jest wolna od ziarniaków tych gatunków.

(h) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(i) Nie określa się obecności nasion: Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(j) Nie określa się obecności nasion: Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(k) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(l) Oznaczanie obecności nasion Cuscuta spp. wykonuje się na próbce o dwukrotnie większej masie niż określona w kolumnie 4 tabeli 5.

(m) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(n) Nie określa się obecności nasion gatunków Rumex innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(o) Procent liczbowy nasion łubinu o innym zabarwieniu nie powinien przekraczać:

- w materiale siewnym łubinu gorzkiego - 2,

- w materiale siewnym łubinów innych niż gorzki - 1.

(p) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 1.

(r) Nasion gatunków Poa spp., łącznie do 80 sztuk, nie uważa się za zanieczyszczenie.

(s) Nie dotyczy nasion gatunków Poa spp., o ile łączna liczba nasion w badanej próbie, gatunków Poa spp. innych niż oceniany, nie przekracza 500 sztuk.

(t) Liczby stwierdzonych nasion gatunków Poa spp., łącznie nie więcej niż 20 sztuk nasion, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(u) Nie określa się obecności nasion gatunków Melilotus spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(w) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Melilotus spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Melilotus spp.

(v) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 2,5.

Choroby i szkodniki:

Materiał siewny roślin pastewnych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od szkodników magazynowych.

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy:

Wymagania dla materiału siewnego kategorii handlowy roślin pastewnych są takie jak dla materiału siewnego kategorii kwalifikowane, z uwzględnieniem:

1) w kolumnach 5 i 6 tabeli 2 dopuszczalną zawartość zwiększa się o 1 punkt procentowy;

2) w materiale siewnym Poa annua dopuszczalną zawartość nasion innych gatunków Poa spp. zwiększa się do 10 % wagowych;

3) w materiale siewnym gatunków Poa spp., z wyjątkiem Poa annua, dopuszczalną zawartość innych nasion gatunków Poa zwiększa się do 3 % wagowych;

4) w materiale siewnym Hedysarum coronarium dopuszczalną zawartość nasion Melilotus spp. zwiększa się do 1 % wagowych;

5) dla materiału siewnego Lotus corniculatus określa się zawartość nasion gatunków Melilotus spp.;

6) dla materiału siewnego wszystkich gatunków łubinu:

a) minimalna czystość analityczna wynosi 97 % wagowych,

b) dopuszczalny procent liczbowy nasion innej barwy:

- dla łubinu gorzkiego wynosi - 4,

- dla łubinu innego niż gorzki wynosi - 2;

7) w materiale siewnym gatunków Vicia spp. dopuszczalna łączna zawartość nasion Vicia pannonica, Vicia villosa lub innych pokrewnych gatunków uprawnych, oznaczona w próbce materiału siewnego poszczególnych gatunków, nie powinna przekroczyć 6 % wagowych;

8) w materiale siewnym gatunków Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa minimalna czystość analityczna wynosi 97 % wagowych.