Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.127.629

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 listopada 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) oraz art. 9 pkt 4, art. 12 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) i art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167 i Nr 71, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
2)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) WEDŁUG LICZBY I RODZAJU PAPIEROSÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH

Tabela 1
Lp.Liczba papierosów w opakowaniu jednostkowym w sztukachRodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowymWartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy) w zł
1234
0110Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce0,09
0210Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie0,05
0310Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie0,04
0410Papierosy bez filtra0,03
0510Papierosy importowane0,10

Tabela 2

Lp.Liczba papierosów w opakowaniu jednostkowym w sztukachRodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowymWartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy) w zł
1234
120Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce0,18
220Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie0,10
320Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie0,08
420Papierosy bez filtra0,06
520Papierosy importowane0,20
625Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce0,22
725Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie0,12
825Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie0,10
925Papierosy bez filtra0,08
1025Papierosy importowane0,22

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) WEDŁUG POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

Lp.Pojemność opakowania jednostkowego w litrachMoc alkoholu w opakowaniu jednostkowym w %Wartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy)

w zł

1234
1do 0,25do 250,30
2do 2,25powyżej 25 do 400,40
3do 0,25powyżej 40 do 550,60
4do 0,25powyżej 55 do 700,80
5do 0,25powyżej 70 do 850,90
6do 0,25powyżej 851,00
7powyżej 0,25 do 0,5do 250,60
8powyżej 0,25 do 0,5powyżej 25 do 400,90
9powyżej 0,25 do 0,5powyżej 40 do 551,20
10powyżej 0,25 do 0,5powyżej 55 do 701,50
11powyżej 0,25 do 0,5powyżej 70 do 851,80
12powyżej 0,25 do 0,5powyżej 851,90
13powyżej 0,5 do 0,75do 250,80
14powyżej 0,5 do 0,75powyżej 25 do 401,30
15powyżej 0,5 do 0,75powyżej 40 do 551,70
16powyżej 0,5 do 0,75powyżej 55 do 702,20
17powyżej 0,5 do 0,75powyżej 70 do 852,60
18powyżej 0,5 do 0,75powyżej 852,80
19powyżej 0,75 do 1,0do 251,10
20powyżej 0,75 do 1,0powyżej 25 do 401,70
21powyżej 0,75 do 1,0powyżej 40 do 552,30
22powyżej 0,75 do 1,0powyżej 55 do 702,90
23powyżej 0,75 do 1,0powyżej 70 do 853,50
24powyżej 0,75 do 1,0powyżej 853,70
25powyżej 1,0 do 1,5do 251,60
26powyżej 1,0 do 1,5powyżej 25 do 402,50
27powyżej 1,0 do 1,5powyżej 40 do 553,40
28powyżej 1,0 do 1,5powyżej 55 do 704,10
29powyżej 1,0 do 1,5powyżej 70 do 855,20
30powyżej 1,0 do 1,5powyżej 855,50
31powyżej 1,5do 252,10
32powyżej 1,5powyżej 25 do 403,30
33powyżej 1,5powyżej 40 do 554,50
34powyżej 1,5powyżej 55 do 705,70
35powyżej 1,5powyżej 70 do 856,90
36powyżej 1,5powyżej 857,30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE ODPŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW) I SPIRYTUSOWYCH

Pochodzenie, rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność tego opakowaniaKwota odpłatności za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł
importowane oraz krajowe papierosy w opakowaniu miękkim oraz twardym0,10
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - butelce o pojemności do 0,25 l0,30
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - butelce o pojemności powyżej 0,25 l0,50
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - puszce0,30