Zm.: rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.108.907

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni 2

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:
a)
poz. 16 otrzymuje brzmienie:
"16. AZOKSYSTROBINA 1,0owoce cytrusowe
metylo (E)-2-{2-[6-(2- 0,05owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
cyjanofenoksy)pirimidyno-4-yloksy] 2,0banany
fenyl)}-3-metoksyakrylan 2,0winogrona, truskawki
3,0jeżyny, maliny
0,05pozostałe owoce
2,0pomidory, papryka, oberżyna, cebula dymka
1,0ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
0,5melony i inne dyniowate z niejadalną skórką, kalafior,
brokuły
0,2marchew, chrzan, pietruszka, pasternak, salsefia
0,3seler - korzeń
0,1brukselka
0,3kapusta głowiasta
5,0jarmuż, kapusta pekińska i podobne
0,2kalarepa, cykoria
3,0sałata i podobne, w tym endywia
1,0fasola w strąku
0,2fasola łuskana
0,5groch w strąku
0,2groch łuskany
0,05pozostałe warzywa strączkowe
5,0seler liściowy
1,0karczochy
0,1por
0,1warzywa strączkowe suszone
0,05pozostałe warzywa
0,5nasiona rzepaku, nasiona soi
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
20,0chmiel
3,0zioła
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
b)
poz. 107 otrzymuje brzmienie:
"107. DITIOKARBAMINIANY 5,0owoce cytrusowe
(GRUPA MANEBU): MANEB, ZINEB, 3,0owoce ziarnkowe
METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB 2,0brzoskwinie (w tym nektarynki i
(suma wyrażona jako CS2)inne odmiany), morele
1,0wiśnie i czereśnie, śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
2,0winogrona, truskawki
5,0porzeczki, agrest, oliwki
0,05pozostałe owoce
0,2marchew, seler, salsefia
2,0rzodkiewka
0,5czosnek, cebula, cebula szalotka
1,0cebula dymka
3,0pomidory
2,0pozostałe warzywa owocowe
0,5ogórki
2,0korniszony, cukinia
0,5warzywa dyniowate z niejadalną skórką
1,0brokuły, kalafior, warzywa kapustne - głowiaste
2,0jarmuż
0,1kalarepa
5,0sałata i podobne, w tym endywia
0,05szpinak i podobne
0,3rukiew wodna
0,2cykoria
1,0groch w strąku, fasola w strąku
0,1groch łuskany, fasola łuskana
0,5seler liściowy
3,0por
0,5nasiona rzepaku
0,1pozostałe nasiona roślin oleistych
0,1ziemniaki
5,0zioła
0,1herbata
0,1orzechy
25,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
c)
poz. 124 otrzymuje brzmienie:
"124. FENHEKSAMID 0,05owoce cytrusowe
2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-mety- 0,05owoce ziarnkowe
locykloheksanokarboksanilid5,0morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie w tym
nektarynki i podobne odmiany, winogrona, truskawki,
porzeczki, czarne jagody, żurawiny, agrest i inne odmiany
1,0śliwki
10,0kiwi, jeżyny, maliny i inne odmiany
0,05pozostałe owoce
1,0pomidory, oberżyna, ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
2,0papryka
30,0sałata
0,05pozostałe warzywa
0,1nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
d)
poz. 128 otrzymuje brzmienie:
"128. FENPROPIMORF 0,05owoce cytrusowe
(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo) 0,05owoce ziarnkowe
-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomor- 0,05owoce pestkowe
folina 1,0truskawki, maliny, jeżyny,
jagody, porzeczki, agrest
i inne odmiany
2,0banany
0,05pozostałe owoce
0,5brukselka, por
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
e)
poz. 165 otrzymuje brzmienie:
"165. HYDRAZYD KWASU 1,0owoce cytrusowe
MALEINOWEGO 1,0owoce
hydrazyd kwasu maleinowego10,0cebula
30,0marchew, pasternak
1,0pozostałe warzywa
1,0ziemniaki wczesne
50,0ziemniaki późne (przeznaczone do przechowywania)
1,0herbata
1,0pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
f)
poz. 170 otrzymuje brzmienie:
"170. IPROWALIKARB 0,05owoce cytrusowe
izopropylo-2-metylo-1-[(1-p- 0,05owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
tolyletyl)karbamoilo]-(S)- 2,0winogrona
propylokarbaminian 0,05pozostałe owoce
1,0pomidory, sałata i podobne, w tym endywia
0,1ogórek, korniszon, cukinia, cebula
0,2melony, arbuzy
0,05pozostałe warzywa
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
g)
poz. 202 otrzymuje brzmienie:
"202. METALAKSYL 0,5owoce cytrusowe
(w tym inne mieszaniny izomerów 1,0owoce ziarnkowe
metalaksylu z uwzględnieniem 2,0winogrona stołowe
metalaksylu-M) (suma izomerów) 1,0winogrona winne
(±)-N-(2-metoksyacetylo)-N- 0,5truskawki
(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu 0,05pozostałe owoce
0,1marchew, pasternak
0,2pomidory, cebula dymka
0,5czosnek, cebula, cebula szalotka, papryka, ogórki
0,2melony, arbuzy
0,1brokuły, kalafior i inne odmiany
1,0kapusta głowiasta
0,2jarmuż, por
2,0sałata
1,0endywia, zioła
0,3cykoria
0,05pozostałe warzywa
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
h)
poz. 212 otrzymuje brzmienie:
"212. METOMYL 0,5grejpfruty, pomarańcze, pomelo
(suma metomylu i tiodikarbu 1,0cytryny, limonki, mandarynki
wyrażona jako metomyl)(w tym klementynki i inne
S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)odmiany)
tioacetamid 0,05pozostałe owoce cytrusowe
0,2owoce ziarnkowe
0,2morele, brzoskwinie (w tym nektarynki i inne odmiany)
0,1wiśnie i czereśnie
0,5śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
1,0winogrona winne
0,05truskawki, winogrona stołowe
0,05pozostałe owoce
0,5rzodkiewka
0,05pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa cebulowe
0,5pomidory, oberżyna
0,05pozostałe warzywa owocowe
0,2brokuły
2,0sałata, szpinak, zioła
0,05pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
0,05pozostałe warzywa
0,1orzeszki ziemne, nasiona soi, nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
i)
poz. 219 otrzymuje brzmienie:
"219. MYCHLOBUTANIL 3,0owoce cytrusowe
(alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa- 0,5owoce ziarnkowe
(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol- 0,3morele
1-propanonitryl 1,0wiśnie i czereśnie
(RH9090) wyrażony jako mychlobutanil) 0,5brzoskwinie (w tym nektarynki i inne odmiany), śliwki
2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4- 0,02pozostałe owoce pestkowe
triazol-1-ylometylo) 1,0winogrona, truskawki, jeżyny,
heksylokarbonitrylmaliny, porzeczki, agrest
2,0banany
0,02pozostałe owoce
0,2marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń
0,3pomidory, oberżyna
0,5papryka, karczochy
0,1ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
0,2melony i inne dyniowate z niejadalną skórką
5,0roszponka
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,02ziemniaki
2,0chmiel
0,05herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
j)
poz. 233 otrzymuje brzmienie:
"233. PENKONAZOL 0,05owoce cytrusowe
(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) 0,2owoce ziarnkowe
pentylo]-1H-1,2,4-triazol 0,1morela, brzoskwinie (w tym nektarynki i inne odmiany)
0,05pozostałe owoce pestkowe
0,2winogrona
0,05truskawki
0,5porzeczki
0,05pozostałe owoce
0,1melony, arbuzy i inne dyniowate z niejadalną skórką
0,2karczochy
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,5chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego"
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części A w tabeli:
a)
poz. 56 otrzymuje brzmienie:
"56. 2,4-D

kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy

0,05 ziarno zbóż"
b)
poz. 74 otrzymuje brzmienie:
"74. DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,05 ziarno zbóż"
c)
poz. 149 otrzymuje brzmienie:
"149. MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksymetylomocznik

0,05 ziarno zbóż"
d)
poz. 174 otrzymuje brzmienie:
"174. PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopipirazolo[1,5-a]pirymidyn-2-ylu

0,05 ziarno zbóż"
e)
poz. 187 otrzymuje brzmienie:
"187. TIFENSULFURON METYLOWY

kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy

0,05 ziarno zbóż"
f)
po poz. 193 dodaje się poz. 193a w brzmieniu:
"193a. TRIASULFURON

1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)mocznik

0,05 ziarno zbóż"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, e i f, które wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2006 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2 Niniejszym rozporządzeniem wdraża się postanowienia dyrektywy 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 64).