Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.56.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 czerwca 1921 r.
w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej (Dz. Ust. Rz. P. № 91, poz. 599).

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej (Dz. U. R. P. № 61 poz. 391) zarządzam co następuje:
§  1. Art. 4 rozporządzenia z dnia 9 września 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia 4% państwowej pożyczki premjowej (Dz. Ust. Rz. P. № 91 poz. 599) otrzymuje brzmienie następujące:

"Losowanie 4% państwowej pożyczki premjowej, odbywać się będzie publicznie w Warszawie co sobotę w lokalu i o godzinie, oznaczonych przez Ministra Skarbu".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 2 lipca 1921 roku.