§ 2. - Zm.: §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.564

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.