Wymiana biletów zdawkowych na monety srebrne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.65.460

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 czerwca 1925 r.
w przedmiocie wymiany biletów zdawkowych na monety srebrne.

Na podstawie punktu 3 § 1 oraz § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. zmieniającego §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 56 poz. 564) zarządza się co następuje:
Bilety zdawkowe będą na żądanie wymieniane na monety srebrne w każdej ilości przez Centralną Kasę Państwową w Warszawie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.