Wymiana biletów zdawkowych poniżej jednego złotego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.94.879

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 października 1924 r.
o wymianie biletów zdawkowych poniżej jednego złotego.

Na podstawie punktu 3 § 1 oraz § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 roku, zmieniającego §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego (D. U. R. P. № 56, poz. 564) zarządza się co następuje:
Z dniem 1 listopada 1924 r. Skarb Państwa rozpoczyna wymianę biletów zdawkowych wartości poniżej jednego złotego, a mianowicie wartości 1 grosza, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy oraz 50 groszy na monety zdawkowe, bilety zdawkowe jedno i dwuzłotowe lub też bilety Banku Polskiego.

Wymiana dokonywana będzie do dnia 31 stycznia 1925 r. przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe, Oddziały Banku Polskiego oraz Kasę Rządową w Gdańsku.

W terminie do 31 stycznia 1925 r. bilety zdawkowe wartości poniżej jednego złotego będą przyjmowane przez Centralną Kasę Państwową, Kasy Skarbowe, Oddziały Banku Polskiego oraz Kasę Rządową w Gdańsku przy uiszczaniu wszelkich należności.
Bilety zdawkowe, wpłacane zgodnie z §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winny być posortowane i ułożone w wiązki jednej wartości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1924 r.