Art. 5. - [Przetarg na zbycie nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  5.  [Przetarg na zbycie nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"]
1.  24
 Zbycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" następuje przez jej sprzedaż w drodze przetargu.
2.  25
 Przetarg na zbycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwany dalej "przetargiem", przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.
3.  26
 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotem przetargu może być wyłącznie nieruchomość, w odniesieniu do której wydano na rzecz gminy albo powiatu decyzję o warunkach zabudowy.
24 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
25 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
26 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.