Karciarz Mateusz, Zbycie gruntu gminy z rozliczeniem w nieruchomościach w programie "lokal za grunt"

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zbycie gruntu gminy z rozliczeniem w nieruchomościach w programie "lokal za grunt"

1.Wprowadzenie

Z dniem 1.04.2021 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości wprowadzająca mechanizm „lokal za grunt”. Jest to kolejna już ustawa przyjęta w obecnej kadencji parlamentu wprowadzająca wiele zmian z punktu widzenia tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Tylko gwoli przypomnienia należy wskazać chociażby na ustawę z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która weszła w życie 19.01.2021 r. Jej mocą m.in. zastąpiono towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi (SIM), w których uczestniczyć może oprócz gmin także Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), oraz utworzono Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa mający na celu wspieranie finansowo gmin za pośrednictwem tworzonych SIM w zakresie budowy budynków mieszkalnych.

Ustawa oprócz uregulowania kwestii związanych z uzyskiwaniem przez gminy lokali w rozliczeniu za zbyty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX