Art. 57. - [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta] - Zawód ratownika medycznego oraz samorząd ratowników medycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2705

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  57.  [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta]
1. 
Ratownik medyczny może udzielać świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody ani nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 1, ratownik medyczny odnotowuje odpowiednio w karcie indywidualnej ratownika medycznego albo dokumentacji medycznej pacjenta.