Czy ratownik medyczny może udzielać świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz w przypadku pacjentów małoletnich, w sytuacji braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym, a za zgodą opiekuna faktycznego, zespół ratownictwa medycznego może udzielać wszystkich medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w r.m.c.r.?

Czy w przypadku ww. pacjentów (czyli osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pacjentów małoletnich) opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na transport do szpitala?

Czy konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego na przewiezienie pacjenta do szpitala?

Jeśli tak, to czy ważna jest zgoda przedstawiciela ustawowego przekazana drogą telefoniczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX