Czy przepisy regulują kwestię obecności w trakcie transportu pacjenta osób trzecich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien towarzyszyć całkowicie ubezwłasnowolnionemu pensjonariuszowi Domu Pomocy Społecznej w czasie transportu do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego?

Przedstawiciel ustawowy jest niedostępny, a DPS nie wyraża zgody na oddelegowanie swojego pracownika do karetki na czas transportu pacjenta do szpitala.

Czy możliwy jest przewóz bez opiekuna faktycznego?

Jak wówczas zyskać zgodę na badania, które mogą być wykonywanie w trakcie przejazdu do szpitala, podanie leków itp. (pacjent nie znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX