Art. 31. - [Podawanie produktów leczniczych przez farmaceutów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  31.  [Podawanie produktów leczniczych przez farmaceutów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta]

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta aptekarz może podać produkt leczniczy, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz prekursorów kategorii 1, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939).