Wąsik Damian, Błędy i nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu farmaceuty w ujęciu prawa karnego i prawa medycznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/2/46-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błędy i nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu farmaceuty w ujęciu prawa karnego i prawa medycznego

Streszczenie

W dniu 16 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r., poz. 97), pierwszy w historii prawa polskiego akt prawny tej rangi regulujący w sposób kompleksowy zasady i warunki wykonywania profesji farmaceuty. Okoliczność ta, podobnie jak rozszerzenie zakresu i katalogu form sprawowania nad pacjentem opieki farmaceutycznej, skłaniają do pogłębionej analizy problematyki prawnej oceny zaniedbań zawodowych farmaceutów w ujęciu prawa medycznego i prawa karnego. W piśmiennictwie od lat bowiem podnosi się, że z racji roli farmaceutów w procesie dążenia do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego, wszelkie nieprawidłowości na tej płaszczyźnie mogą nieść ze sobą daleko idące konsekwencje dla pacjentów. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) czym charakteryzują się zaniedbania w profesji farmaceuty i jak mogą być klasyfikowane – uwzględniając stan prawny obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2021 r. i nowy zakres opieki farmaceutycznej, 2) czy nieprawidłowości w działalności farmaceuty – biorąc pod uwagę specyfikę tego zawodu – należy postrzegać jako błąd medyczny, czy odrębną kategorię uchybień zawodowych, 3) jakie są możliwości prawnej kwalifikacji czynów zabronionych, stanowiących omawiane uchybienia. Powyższe kwestie są omawiane w powiązaniu z historyczno-prawnymi aspektami ewolucji profesji farmaceuty oraz prezentacją aktualnego stanu prawnego i motywów dokonanych na przestrzeni ostatnich miesięcy zmian legislacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX