Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.15.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 25 marca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/L-74011Opaski zaciskowe przewodów giętkich.

Opaski zaciskowe uszkowe.

25 listopada 1954 r.
254/L-74012Opaski zaciskowe przewodów giętkich.

Opaski zaciskowe chomątkowe.

25 listopada 1954 r.
354/L-74013Opaski zaciskowe przewodów giętkich.

Opaski zaciskowe śrubowe.

25 listopada 1954 r.
454/S-76092Prądnice samochodowe i ciągnikowe.

Mocowanie na łapach i kołnierzu.

Wymiary zamocowania.

28 kwietnia 1954 r.
554/W-46600Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane.

Wiosła drewniane nieklejone.

Wymagania techniczne.

18 listopada 1954 r.
654/W-46601Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane.

Dulki.

18 listopada 1954 r.
754/W-46602Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane.

Gniazda dulek.

18 listopada 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1S-47004Pojazdy mechaniczne.

Układy położeń dźwigni zmiany biegów skrzynki 5-biegowej.

9 grudnia 1952 r.
254/W-01104Kadłub stalowy okrętu.

System wzdłużny (Owrężenie i gródź poprzeczna).

Słownictwo części konstrukcji.

22 maja 1954 r.
354/W-01105Kadłub stalowy okrętu.

System poprzeczny (Przekroje poprzeczne).

Słownictwo części konstrukcji.

22 maja 1954 r.
§  3.
1. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1-3, 5-7, nie odpowiadających tym normom,
2) projektować prądnic samochodowych i ciągnikowych o wymiarach zamocowania prądnic na łapach i kołnierzu innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 4.
2. Od dnia 1 stycznia 1956 r. nie wolno produkować prądnic samochodowych i ciągnikowych o wymiarach zamocowania prądnic na łapach i kołnierzu innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 4.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) części zamiennych zamocowania prądnic samochodowych i ciągnikowych,
2) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
3) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r,