Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.292

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 2 czerwca 1920 r.
dotyczące zastosowania rozporządzenia z dnia 27 maja 1920 roku w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w Ogólnopolskiej Taryfie osobowej i bagażowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej zarządzam co następuje:
Ogłoszone w № 43 Dziennika Ustaw (poz. 269) rozporządzenie z 27 maja 1920 roku w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w Ogólnopolskiej Taryfie osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw № 40 z 1920 r., poz. 242), dotyczy wyłącznie opłat, zawartych w części II wymienionej taryfy.