§ 1. - Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2017 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej "Centrum".
2. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.).