§ 1. - Zasady techniki prawodawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2016 r.
§  1. 
Ustala się "Zasady techniki prawodawczej", stanowiące załącznik do rozporządzenia.