Zaprowadzenie waluty polskiej na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.115.1038

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1922 r.
w przedmiocie zaprowadzenia waluty polskiej na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Na mocy art. 9 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497) oraz art. 306 punkt 2 polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. - zarządza się za zgodą Sejmu Śląskiego i Rady wojewódzkiej Województwa Śląskiego co następuje:
Postanawia się zaprowadzić z dniem 1 listopada 1923 r. w górnośląskiej części Województwa Śląskiego w miejsce waluty niemieckiej walutę polską, jako jedyny prawny środek płatniczy.
Sposób przejścia na walutę polską ustalony będzie zgodnie z postanowieniami art. 9 i 10 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497), przyczem uwzględnione będą postanowienia części V Tytułu III Konwencji górnośląskiej.