§ 1. - Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.912

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2021 r.
§  1. 
Określa się wzór:
1)
deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
załącznika do deklaracji CIT-8E - informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.