CIT-8E (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Wzory

CIT-8E (1)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 19 maja 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.