Nowość Art. 127. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2023 r. do: 24 marca 2024 r.
Art.  127.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65, art. 67 § 1, art. 67c § 7 i 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz art. 156 § 2 ustawy zmienianej w art. 111, pozostają w mocy do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.