Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/03. - Dz.U.2004.43.410 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.43.410

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 2 marca 2004 r.
sygn. akt SK 53/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz,

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących, Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 2 marca 2004 r.:

1)
skargi konstytucyjnej Andrzeja Truszkowskiego o zbadanie zgodności art. 399 i art. 4011 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 w związku z art. 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
skargi konstytucyjnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. o zbadanie zgodności art. 4011 § 1 i art. 399 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 45 i art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

Art. 399 i art. 4011 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i z art. 190 ust. 4 w związku z art. 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.