[Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego] - Art. 399. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 399. - [Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  399.  [Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego]
§  1. 
W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§  2. 
Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.