[Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją] - Art. 401(1). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 401(1). - [Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  4011 [Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją]

Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.