Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.771

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych. *

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia serji III biletów skarbowych na. ogólną sumę 30 miljardów marek polskich.

Art.  2.

Terminy wypuszczenia i płatności biletów skarbowych serji III, sposób i warunki wypuszczenia ich w obieg, jak również wysokość oprocentowania oraz tryb opłaty odsetek ustali Minister Skarbu.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

* Z dniem 4 kwietnia 1922 r. upoważnia się Ministra Skarbu do zwiększenia emisji serji III biletów skarbowych do 50 mil-jardów marek polskich, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o zwiększeniu emisji serji III biletów skarbowych (Dz.U.22.23.195).