Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.23.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 31 marca 1922 r.
o zwiększeniu emisji serji III biletów skarbowych.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zwiększenia emisji serji III biletów skarbowych, wypuszczonej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1921 roku (Dz. U. R. P. № 106, poz. 771) do 50 mil-jardów marek polskich.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.