Wypowiedzenie konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23... - Dz.U.1933.76.550 - OpenLEX

Wypowiedzenie konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.76.550

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 września 1933 r.
w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

I.
Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z art. 28 konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., Rząd Polski wypowiedział w dniu 10 lipca 1933 r.:
1)
wymienioną powyżej konwencję wraz z załącznikiem do art. II konwencji, załącznikami A, B, C, D, E, F, i protokółem końcowym (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 111, poz. 644),
2)
I. Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, podpisany w Pradze dnia 3 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 111, poz. 646),
3)
II. Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, podpisany w Pradze dnia 21 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 111, poz. 648),
4)
III. Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 55, poz. 444),
5)
IV. Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 55, poz. 446).
II.
Wypowiedzenie powyższe odnosi się również:
a)
do uzupełniających postanowienia IV protokółu dodatkowego, wymienionego wyżej w ust. 1 punkt 5:

Porozumienia o cleniu piwa w beczkach, podpisanego w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 66, poz. 617),

Porozumienia o cleniu chodników dywanowych, podpisanego w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 66, poz. 616),

b)
jako też do

Układu z dnia 21 lutego 1930 r., dotyczącego zmiany w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji, wymienionej w ust. I,

c)
o raz do

Urnowy Kolejowej Taryfowej, podpisanej dnia 23 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 25, poz. 196).