Czechosłowacja-Polska. IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką z... - Dz.U.1931.55.446 - OpenLEX

Czechosłowacja-Polska. IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r. Warszawa.1928.06.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.55.446

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

IV PROTOKÓŁ DODATKOWY
do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dn. 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dn. 26 czerwca 1928 r. *

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 116).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku podpisany został w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej wraz z protokółem końcowym czwarty protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospołitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 23 kwietnia 1925 r., które to protokóły brzmią słowo w słowo jak następuje:

IV PROTOKÓŁ DODATKOWY

do konwencji handlowej między Rzecząpospołitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w dniu 23 kwietnia 1925 r.

Podpisani Pełnomocnicy, należycie upoważnieni, oświadczają, że zgodzili się uzupełnić, względnie zmienić konwencję handlową z 23 kwietnia 1925 r. oraz protokóły dodatkowe do konwencji:

a)
z dnia 3 lipca 1925 r., b) 21 kwietnia 1926 i c) 9 lutego 1928 w sposób następujący:

I. Wszystkie listy wyrobów czeskosłowackich, dla których stawki polskiej taryfy celnej, oraz wszystkie listy wyrobów polskich, dla których stawki czeskosłowackiej taryfy celnej zostały zniżone lub ustalone na mocy konwencji i wymienionych protokółów dodatkowych, tracą swą ważność i zostają zastąpione przez listy A, B i C, załączone do protokółu niniejszego.

II. Art. X i XI konwencji zostają unieważnione. Na ich miejsce wchodzą w życie następujące postanowienia:

Niezależnie od postanowień artykułu IX towary, produkty naturalne lub fabryczne Republiki Czeskosłowackiej, wyszczególnione w załączonej do niniejszego protokółu liście "A", nie będą opłacały przy przywozie na terytorjum celne Rzeczypospolitej Polskiej ceł wyższych od ustalonych w tejże liście. Ustalenie ceł rozumieć należy w złotych według relacji, przewidzianej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 790).

Towary, produkty naturalne lub fabryczne Republiki Czeskosłowackiej, wyszczególnione w załączonej do niniejszego protokółu liście "B", będą korzystały przy przywozie na terytorjum celne Rzeczypospolitej Polskiej z procentowych zniżek, wymienionych w tej liście.

Procenty wymienione w liście "B", pozostaną te same bez względu na podniesienie lub obniżenie ceł przywozowych.

Niezależnie od postanowień artykułu IX towary, produkty naturalne lub fabryczne terytorjum celnego Rzeczypospolitej Polskiej, wyszczególnione w załączonej do niniejszego protokółu liście "C", nie będą opłacały przy przywozie do Republiki Czeskosłowackiej ceł wyższych od ustalonych w tej liście.

III. Protokół niniejszy będzie ratyfikowany i wejdzie w życie w 15 dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych w Warszawie. Będzie on obowiązywał tak długo, jak długo będzie obowiązywała konwencja handlowa z dnia 23 kwietnia 1925 r.

Obydwie strony będą mogły porozumieć się co do wcześniejszego wprowadzenia niniejszego protokółu w życie, jeżeli stan prawny im na to pozwoli.

Sporządzono w Warszawie, dnia 26 czerwca 1928 r. w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i czeskosłowackim.

Lista A.
Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towaruCło od 100 kg zł
z poz. 3 z p. 2
z b)kasza kukurydzana, brutto4.95
p. 3słód7.50
z poz. 4 z p. 2sago ziemniaczane37.50
z Uwagisago ziemniaczane w opakowaniach o wadze poszczególnej paczki 2 kg i mniej, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.45.-
z poz. 5 z p. 2kapusta kwaszona, brutto5.-
p.4korzenie cykorji suszone, niepalone i nieprzyrządzone, brutto3.13
z p. 6 z b)ogórki w occie i wodzie solonej, chociażby z dodatkiem kopru (zawartość kwasu octowego nie powinna przewyższać 3%), brutto19.89
z poz. 6 z p. 1jabłka świeże, pospolite (wysyłane luzem w workach, skrzyniach, koszykach lub beczkach, przyczem naczynia mogą być wyłożone wewnątrz papierem lub innenemi materiałami, służącemi do pakowania), od 1 września do 30 kwietnia, brutto18.-
z p. 2śliwki świeże wszelkiego gatunku, brutto12.45
wiśnie, czereśnie, świeże,

brutto

16.20
z p. 6winogrona świeże od 1 sierpnia do 30 listopada,

brutto

84.-
z poz. 13 z p. 2przyprawy do potraw, jako to: musztarda, soje, pikle; ekstrakty i preparaty mięsne, peptonowe i inne odżywcze, oprócz osobno wymienionych - łącznie z wagą bezpośredniego opakokowania150.-
z poz. 24 p. 4marmelady i powidła z owoców i jagód z cukrem, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania120.-
z p. 5 b)sok malinowy (w opakowaniu niehermetycznem) bez cukru, nawet w beczkach, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania52.50
p. 6powidła bez cukru; miąższ owocowy bez cukru, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania40.08
z p. 8łakocie t. zw. tureckie: rachatłukum, czurczela; kapsułki farmaceutyczne z opłatków - łącznie z wagą bezpośredniego opakowania99.-
z poz. 25 p. 1drożdże prasowane66.30
z poz. 26 p. 1chmiel187.-
z poz. 29 z p. 1piwo pilżeńskie w beczkach, łącznie z ich wagą:
4 i 2 hl26.-
1 hl23.40
½ hl20.80
¼ i ⅛ hl18.20
piwo w beczkach, łącznie z ich wagą:
4 i 2 hl32.50
1 hl29.25
½ hl26.-
¼ i ⅛ hl22.75
z poz. 32 zwody mineralne naturalne
Uwaginastępujące: Šaratice, Luhačovice, Podĕbrady, Bilina6.-
z poz. 34 z p. 4szynka, także w opakowaniu hermetycznem80.-
z poz. 35 z p. 3bryndza30.-
serki ołomunieckie (kwargle)15.-
z poz. 46 z p. 2szczotki z włosów (oprócz ludzkich)
z a) i szczeciny z wyjątkiem szczotek toaletowych, ubraniowych (poz. 215 taryfy celnej) oraz technicznych, w drzewie, żelazie, metalu i tkaninie, niepolerowane i niepoliturowane; tkaniny i sita włosiane115.50
b)szczotki, wymienione w p. 2 lit. a), politurowane, lakierowane lub polerowane157.50
z poz. 51, p. 3degras14.-
z poz. 53knoty do świec nasycone78.-
z poz. 55 z p. 1odpadki skór (karki i boki;
z a)karki: szerokość maksymalna karku 30 cm, nieszpaltowane i niefarbowane, wyrobione na twardo i z policzkami; boki: szerokość maksymalna boków 20 cm, nieszpaltowane, niebarwione, wyrobione na twardo i z łapami)127.50
Uwagawymiary, ustalone dla odpadków skór, korzystają z 10% tolerancji
z p. 3skóry wierzchnie miękkie bydlęce, końskie i cielęce:
z a)skóra wołów i krów garbowana
z Iprzy pomocy środków roślinnych, tłuszczona, czarna136.-
z IIwyprawy roślinnej (juchty, faledry, waszety, szpalty), koloru naturalnego, niebarwione168.-
z p. 5skóry z wyciśniętym groszkiem273.-
juchty czernione, silnie tłuszczone z wyciśniętym groszkiem (szagrynowane)136.-
z poz. 57 z p. 1obuwie, wymienione w pozycji 57 p. 1 lit. c),
z c) (którego para waży powyżej 900 do 1.200 gr włącznie), jeżeli jest wykonane ze skór, wymienionych w pozycji 55, p. 1, 2 i 3633.75
d) powyżej 600 gr do 900 gr włącznie853.13
e) Iobuwie, wymienione w poz. 57 p. 1 lit. e), (którego para waży 600 gramów i mniej), wykonane ze skór wymienionych z poz. 55 p. 1, 2 i 31.179.36
IIinne1.347.84
f)obuwie dziecięce o wadze pary 600 gramów i mniej780.-
Uwagaobuwie skórzane, z wyjątkiem osobno wymienionego, z cholewkami ze skór całkowicie lub częściowo w innym kolorze niż przyszwy, opłaca cło według odpowiednich liter p. 1 niniejszej pozycji z dodatkiem 20% powyższy dodatek oblicza się od ceł konwencyjnych i dodaje się do ceł konwencyjnych, o ile takowe istnieją
z p. 2obuwie płócienne525.-
z p. 3obuwie skórzane lakierowane, z materji jedwabnej, półjedwabnej, brokatu (przetykane nićmi srebrne-mi i złotemi, również szychowemi), gotowe i niewykończone oraz obuwie wszelkie z dodatkiem materjałów i skór, wymienionych w p. 3 niniejszej pozycji1.857.60
obuwie skórzane, oznaczone w poz. 57 p. i c), z noskami, paskami lub bordjurą ze skóry lakierowanej: stawka największego uprzywilejowania według poz. 57 p. 1 c) z nadwyżką 30% tej stawki:
Io ile jest wykonane ze skór, wymienionych w poz. 55 p. 1, 2 i 3823.88
IIinne1.014.-
z p. 3obuwie, oznaczone w poz. 57 p. 2, z noskami, paskami lub bordjurą ze skóry lakierowanej: stawka największego uprzywilejowania według poz. 57 p. 2 z nadwyżką 25% tej stawki656.25
obuwie zamszowe1.200.-
z p. 4 z b IIsztylpy skórzane377.-
z p. 5 z a IIbaty360.-
z poz. 60 z p. 1wyroby z odpadków korkowych dla celów izolacyjnych,
z d)choćby z domieszką substancyj spajających49.60
z poz. 62 z p.żyjące: drzewa, krzewy i rośliny bez kwiatów
11 a)i zabarwionych pąków:
Iw doniczkach lub kubłach, brutto21.-
IIbez opakowania lub w innem, niż wymienione w lit. a) I, opakowaniu, brutto63.-
z poz. 65 z p. 4wapno (niehydrauliczne)0.80
z poz. 66 z p. 3kamienie, bryły i płyty, grubości powyżej 15 cm,
b) opiłowane lub obciosane w całości lub tylko częściowo; stopnie na schody, płyty na chodniki i bortnice przy chodnikach0.90
d) kostki do brukowania ulic0.48
p. 11kamienie młyńskie gotowe, złożone z oddzielnych sztuk kamienia naturalnego (kwarcu i krzemu),15.-
p. 12kamienie młyńskie ze sztucznej jednolitej masy krzemiennej, kwarcowej; kamienie młyńskie karborundowe i t. p. (w obręczach żelaznych, zaopatrzone w dolnej części w nakładkę piaskowcową lub cementową)18.75
z poz. 69 p. 6masy izolacyjne (glina, ziemia okrzemkowa i t. p.) z domieszką włókien azbestu lub innych zwyczajnych materjałów, jako to: włosia, trocin, konopi i t. p.5.40
z poz. 70 p. 2wyroby zwyczajne kamieniarskie bez rzeźby i ozdób snycerskich, również z wypukłemi powierzchniami:
a) polerowane w całości lub części24.-
b) obłupane i obciosane lecz niepolerowane16.-
z poz. 71 p. 4sztuczne krążki, osełki, płytki i pilniki do ostrzenia, szlifowania i polerowania - wszystko ze szmerglu, korundu, krzemienia, granatu i innych materjałów, oprócz osobno wymienionych, oraz z prasowanych lub zszywanych materjałów włóknistych i t. p.; bębny do łuszczenia140.-
z poz. 72 z p. 6dynasowe: cegły i kształtki, również modelowe0.55
p. 8retorty dla zakładów gazowych oraz ich części12.-
z p. 9 z a) grafit szlamowany, nieobrobiony drogą chemiczną, w formie granatów i płytek11.-
z poz. 73 p. 3naczynia kamienne (t. zw. odporne na kwasy) i przyrządy fabryczne; garnki, dzbany, rezerwoary,
butle, chłodnice, kurki, rury z cienkiemi ściankami do łączenia aparatów i t. p. - z masy stopionej i nie chłonące wody również polewane, lecz bez ozdób13.-
z p. 5gliniane płytki polewane lub niepolewane do wykładania ścian z mas wszelkiej barwy, gładkie i z ozdobami wypukłemi lub wklęsłemi (en relief):
a)jednobarwne:
Iniepolewane16.64
IIpolewane13.60
z poz. 74 z p. 2kafle do pieców jednobarwne,
a)również glazurowane24.-
Uwagakafle do pieców jednobarwne, z ozdobami en relief wypukłemi lub wklęsłemi tej samej barwy, co tło24.-
z b) Ikafle do pieców jednobarwne z obramowaniem innego koloru20.-
p. 5naczynia i wyroby garncarskie, osobno niewymienione, również polewane:
a)bez deseni i ozdób7.50
b)z ozdobami, malowidłami i rzeźbą40.-
c)rury kamionkowe4.09
p. 6naczynia kuchenne i wyroby z gliny ogniotrwałej, również kamienne, oprócz osobno wymienionych:
a)niepolewane21.-
b)polewane25.90
z poz. 75 p. 1wyroby fajansowe białe i jednobarwne, z masy zabarwionej bez ozdób, również z wyrobionemi wzorami30.-
gliniane płytki i kształtki, gładkie i modelowe, polewane, do wykładania ścian, z masy białej, z powierzchnią białą13.60
p. 2gliniane płytki i kształtki, gładkie i modelowe, polewane, do wykładania ścian, z masy białej, z powierzchnią zabarwioną13.60
naczynia fajansowe z powierzchnią zewnętrzną jednobarwną, lecz innej barwy, niż jednobarwna powierzchnia wewnętrzna33.75
inne wyroby fajansowe36.-
p. 3wyroby fajansowe z malowidłami, złoceniami i wielobarwnemi wzorami, oraz wszelkie z brzegiem ochronnym z metali nieszlachetnych75.-
z poz. 76 p. 2wyroby porcelanowe - białe i jednobarwne (oprócz osobno wymienionych); gwoździe z główkami porcelanowemi93.50
p. 3wyroby porcelanowe z barwnemi i złoconemi brzegami i obwódkami, lecz bez innych ozdób; majolika, również z wyrobionemi ozdobami; naczynia apteczne z napisami, lecz bez ozdób, również z pokrywkami z metali pospolitych97.50
naczynia apteczne z napisami, lecz bez ozdób, również z pokrywkami z materjałów pospolitych, z wyjątkiem metali150.-
p. 4naczynia porcelanowe z malowidłami lub z malowanemi i złoconemi wzorami, arabeskami, kwiatami i t. p. ozdobami180.-
z p. 7wyroby dla celów elektrotechnicznych i laboratoryjnych:
z a) IIIniemontowane: gałki, izolatory, fajki, tulejki, zaciski; wyroby dla celów laboratoryjnych - o wadze sztuki powyżej 2.000 gramów.56.10
b)wszelkie inne niemontowane80.-
z poz. 77wyroby szklane:
z p. 1 a) butelki ze szkła, barwy butelkowej (zielonej, oliwkowej, burej) i t. p. naturalnych niesztucznych zabarwień10.50
z b) z IIbutelki ze szkła półbiałego22.20
z c) butelki syfonowe (syfony) montowane lub niemontowane57.40
p. 2wyroby, oprócz osobno wymienionych, ze szkła białego i półbiałego, nieszlifowane, niepolerowane, nierżnięte, również z oszlifowanemi lub wyrównanemi dnami, brzegami, szyjkami, korkami i pokrywkami, z odlanemi lub wyciskanemi herbami, napisami i deseniami, lecz bez innych ozdób:
a)prasowane lub lane:
spodki, kieliszki (do wina, likieru, koniaku i t. p.), puharki, słoje do konserw, solniczki, popielniczki41.25
szkło serwisowe inne46.75
inne55.-
Uwagakufle do piwa z rączkami, oprócz wymienionych w poz. 77 p. 4 i 5 b), z paseczkami wytrawionemi, matowanemi lub giloszowanemi, lecz bez innych ozdób, będą clone według pozycji 77 p. 2 a) z dodatkiem do cła konwencyjnego 30% tegoż cła
z b) kieliszki (do wina, likieru, koniaku i t, p.), puhary, puharki, szklanki, szklaneczki, słoiki do konserw, miseczki, spodki, talerze, solniczki, popielniczki, cylindry do lamp100.-
d) cegiełki i dachówki ze szkła półbiałego28.60
p. 4wyroby ze szkła białego i półbiałego, szlifowane, polerowane, rżnięte, lecz bez innych ozdób800.-
z p. 5wyroby, oprócz osobno wymienionych, ze szkła butelkowego barwnego (w masie zabarwionego), dwuwarstwowego, mlecznego, matowanego (wszelkiemi sposobami), karbowanego, z masą spękaną (craquellé) lub lodową (Eisglas):
b) szlifowane, polerowane, rżnięte480.-
z p. 6 z a) kieliszki (do wina, likieru, koniaku i t. p.), puhary, puharki, szklanki, szklaneczki, kufle do piwa bez rączek, słoiki do konserw, miseczki, spodki, talerze, solniczki, popielniczki z paskami, deseniami, napisami i herbami wytrawionemi, matowanemi lub giloszowanemi, lecz bez innych ozdób - wszystko z wyjątkiem wymienionych w poz. 77 p. 4 i 5 b)360.-
kufle do piwa i do wody z rączkami, deseniami, napisami, herbami wytrawionemi, matowanemi lub giloszowanemi, lecz bez innych ozdób - wszystko z wyjątkiem wymienionych w poz. 77 p. 4 i 5 b)180.-
z p. 8szkło taflowe nieszlifowane i niepolerowane, grubości 5 mm i mniej:
a)białe (przezroczyste), półbiałe i zabarwione, naturalnego butelkowego koloru, gładkie bez wzorów i ozdób - o powierzchni do ¼ m kw. włącznie25.-
b)takie same - o powierzchni powyżej ¼ do ½ m kw. włącznie31.-
c)takie same - o powierzchni powyżej ½ do 2 m kw. włącznie; wszelkich wymiarów barwne i mleczne, gładkie, bez wzorów i ozdób32.-
z d)szkło katedralne i ornamentacyjne50.-
z poz. 78szyby lustrzane, lustra, szkło taflowe grubości powyżej 5 mm:
p. 1szyby lustrzane (szlifowane, polerowane), również matowane o powierzchni:
a)do 1.000 cm kw. włącznie30.-
b)powyżej 1.000 cm kw. do 4.000 cm kw. włącznie50.-
c)powyżej 4.000 cm kw. do 10.000 cm kw. włącznie85.-
d)powyżej 10.000 cm kw. do 20.000 cm kw. włącznie110.-
e)powyżej 20.000 cm kw. do 40.000 cm kw. włącznie150.-
f)powyżej 40.000 cm kw. do 70.000 cm kw. włącznie185.-
g)powyżej 70.000 cm kw215.-
p. 2szkło taflowe grubości powyżej 5 mm, nieobrobione, t. j. niematowane, nieszlifowane i niepolerowane, opłaca cło według p. 1 z potrąceniem 35%
p. 7szkło taflowe grubości powyżej 5 mm z wtopioną siatką drucianą45.-
z poz. 80 z p. 2

b)

smoła z węgla kamiennego:

preparowana (bez lekkich olejów)

2.-
z poz. 90 z p. 2szlamy mineralne z Piszczan lub Trenczyńskich Teplic w opakowaniu oryginalnem 5 kg lub mniej, z wagą bezpośredniego opakowania15.-
z poz. 112sole naturalne ze źródeł w Karłowych Warach,
z p. 25 z b)Mariańskich Laznach i Darkowie
w opakowaniu oryginalnem, z wagą bezpośredniego opakowania60.-
z c)węgiel roślinny do odbarwiania: carborafine, z wagą bezpośredniego opakowania12.-
z poz. 113 p. 3waty hygroskopijne, nasycone środkami leczniczemi350.-
p. 4bandaże i gazy z tkanin wszelkich (z wyjątkiem jedwabnych i półjedwabnych), nasycone środkami leczniczemi640.-
z poz. 122 p. 3smoła dla piwowarów18.-
z poz. 137pasty i zaprawy do podłóg;
z p. 5środki do czyszczenia i smarowania skór i metali, również do polerowania i szlifowania - z domieszką tłuszczu, wosku i t. p., z wagą bezpośredniego opakowania
b)w innem opakowaniu84.-
z b)czarna pasta do obuwia niepłynna, z wagą bezpośredniego opakowania72.-
z poz. 140wszelkie wyroby - z wyjątkiem szyn kolejowych,
z Uwagi 5kolejkowych i tramwajowych (żłobkowanych), oraz z wyjątkiem stali, zawierającej powyżej 10% wolframu - wymienione w poz. 140:

o wytrzymałości 55 do 70 kg włącznie na 1 mm kw. - płacą cło według odpowiednich punktów z dodatkiem 10 zł

o wytrzymałości powyżej 70 kg na 1 mm kw. - płacą cło według odpowiednich punktów z dodatkiem 55 zł wymieniona w poz. 140 stal węglista niestopowa, o wytrzymałości na 1 mm kw. 70 kg i mniej, nie płaci przewidzianego w niniejszej uwadze dodatku;

z poz. 141blacha żelazna i stalowa, pokryta cynkiem
z p. 2o grubości 0.4 mm lub więcej33.28
z poz. 149naczynia kuchenne oraz ich części
z p. 4- wszystko z aluminjum:
I niepolerowane304.-
II polerowane lub matowane325.-
z p. 6 z a) sztućce, łyżki, widelce, noże - z aluminjum506.-
z p. 7 z a) aluminjowe zbiorniki (beczki) leżakowe do piwa180.-
z e)zatrzaski z metali, wymienionych w poz. 143400.-
z poz. 150wyroby z surówki czyli z żelaza lanego (żeliwa);
z p. 1wszelkie, oprócz osobno wymienionych, nieobrobione - o wadze sztuki:
c) poniżej 40 kg do 5 kg włącznie14.40
d) poniżej 5 kg17.-
p. 4walce utwardzane o średnicy powyżej 650 mm lub długości powyżej 1.500 mm:
a) nieobrobione25.-
b) ze zgruba obdartą powierzchnią i wykończonemi czopami i rozetami40.-
c) obrobione (polerowane, profilowane, nacinane i t. p.)60 -
inne:
a) nieobrobione32.50
b) ze zgruba obdartą powierzchnią i wykończonemi czopami i rozetami52.-
c) obrobione (polerowane, profilowane, nacinane i t. p.)78.-
p. 5żeliwne naczynia surowe lub emaljowane27.-
z p. 6 a) piece żeliwne o wadze sztuki:
I5 kg i wyżej32.-
IIponiżej 5 kg48.-
z p. 7 a) piece żeliwne o wadze sztuki:
I5 kg i wyżej64.-
IIponiżej 5 kg96.-
z poz. 151wyroby żelazne i stalowe nieobrobione:
z p. 1z żeliwa kowalnego (kuto-lanego) o wadze sztuki:
a) 25 kg i wyżej20.40
z p. 2odlewy stalowe o wadze sztuki:
a) 1.000 kg i wyżej26.-
poniżej 1.000 kg do 200 kg włącznie29.90
z Uwagi 2:wyroby, wymienione w p. 2 niniejszej pozycji z wyjątkiem wykonanych ze stali, zawierającej powyżej 10% wolframu:
o wytrzymałości 55 do 70 kg (włącznie) na 1 mm kw., płacą cło według odpowiednich liter p. 2 z dodatkiem 10 zł od 100 kg,
o wytrzymałości powyżej 70 kg na 1 mm kw. - płacą cło według odpowiednich liter p. 2 z dodatkiem 55 zł od 100 kg,
wyroby, wymienione w p. 2 mniejszej pozycji, wykonane ze stali węglistej, niestopowej, o wytrzymałości na 1 mm kw. 70 kg i mniej nie płacą dodatku, przewidzianego w uwadze 2 do p. 2 niniejszej pozycji.
z p. 3wyroby kute, tłoczone (prasowane) i wyciskane (sztancowane) z żelaza i stali, również z opiłowanemi brzegami i bokami, lecz bez obrobienia, oprócz osobno wymienionych - o wadze sztuki:
a)1.000 kg i wyżej22.-
b)poniżej 1.000 do 200 kg włącznie29.90
z poz. 152kotły parowe rurkowe, również z przegrzewaczami
z p. 3podgrzewacze nawet z rurami żeliwnemi56.10
z p. 5skrzynki sekcjalne kotłów wodnorurkowych:
a) nieobrobione67.-
z p. 7rury o osi prostej, bez szwu, średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm do 300 mm włącznie, zaopatrzone z jednego końca w gwint zewnętrzny i z drugiego końca w gwint wewnętrzny, długości niemniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury - o wadze sztuki:
a)powyżej 4 kg17.50
b)4 kg i mniej32.20
rury o osi prostej, bez szwu, średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm, zaopatrzone z jednego końca w gwint zewnętrzny i z drugiego końca w gwint wewnętrzny, długości niemniejszej niż połowa zewnętrznej średnicy rury - o wadze sztuki:
a)powyżej 4 kg12.50
b)4 kg i mniej32.20
z poz. 153wyroby żelazne i stalowe, polerowane, szlifowane lub inaczej obrobione, również z dodatkiem drewna, miedzi i jej stopów:
z p. 1wszelkie, z wyjątkiem wymienionych w pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
z a) obrobione, toczone, wiercone, frezowane, heblowane, szlifowane i polerowane - o wadze sztuki:
I1.000 kg i więcej.,.80.-
poniżej 1.000 do 500 kg85.-
poniżej 500 do 100 kg wyłącznie90.-
z II100 kg90.-
z b)wyroby z łańcuchów, zakończone kulami, kółkami, hakami, bolcami, szarnierami i gwintami, używane jako hamulce, postronki, łańcuchy do dyszli i t. p., o grubości pojedynczych ogniw powyżej 6.5 mm44.80
z poz. 154wyroby z blachy żelaznej i stalowej o grubości mniej niż 4 mm:
z p. 1naczynia, beczki i bębny z blachy surowej czarnej o grubości poniżej 1.5 mm, nieobrobione57.20
inne wyroby z blachy surowej czarnej nieobrobione44.-
p. 2cynowane, cynkowane, powleczone ołowiem lub stopem z ołowiu, cynku lub cyny, oprócz osobno wymienionych:
wyroby cynkowane; wanny68.-
inne wyroby99.45
p. 3lampki górnicze, latarki, latarnie - wszystkie cynowane lub cynkowane z wyjątkiem gospodarczych latarń wiatroopornych100.-
gospodarcze latarnie wiatrooporne130.-
p. 6naczynia blaszane emaljowane138.75
z poz. 156wyroby z łańcuchów, zakończone kulami, kółkami,
z p. 1hakami, bolcami, szarnierami i gwintami, używane jako hamulce, postronki, łańcuchy do dyszli i t. p., o grubości ogniw od 6.5 do 2 mm włącznie70.40
z p. 2 a)gwoździe druciane o grubości powyżej 2 mm33.75
inne43.87
z p. 6 z a)gremple, taśmy gremplowe z filcu351.-
p. 8haftki, sprzączki, agrafki, spinacze, podwójne szpilki do włosów i t. p. - wszystko z drutu żelaznego i stalowego318.75
z p. 10wyroby z drutu miedzianego i ze stopów miedzi oraz z metali i stopów, wymienionych w poz. 143:
b)haftki, sprzączki, agrafki, spinacze, podwójne szpilki do włosów i t. p.425.-
z poz. 158noże w oprawach z materjałów pospolitych;
z p. 1 z a)klingi do noży, widelce, chociażby bez rączek, wykończone i niewykończone - oprócz osobno wymienionych520.-
b)wyroby nożownicze do użytku kuchennego, rolniczego, rzemieślniczego, z rączką z materjałów pospolitych315.90
z p. 2scyzoryki i noże składane780 -
z p. 3scyzoryki i noże składane, pozłacane i posrebrzane lub w oprawie pozłacanej, posrebrzanej, z szyldkretu, perłowej masy, kości słoniowej i mamutowej, albo z ozdobami z tych materjałów, również z ozdobami ze złota i srebra1.950.-
z poz. 163wyroby z cyny i jej stopów oraz wyroby z cynku i jego stopów z ołowiem, niepolerowane i niemalowane:
z p. 9kapsle niepolerowane, niemalowane, nielakierowane, bez wyciśniętych lub malowanych napisów lub wzorów400.-
z Uwagi:kapsle polerowane, malowane lub lakierowane, lecz bez wyciśniętych lub malowanych napisów lub wzorów488.75
z poz. 165metal płatkowy (folja) ołowiany i cynowy:
z p. 2)
a)biały i żółty150.-
b)kolorowy210.-
c)nacięty - również z naddrukami320.-
z poz. 167maszyny i aparaty kompletne i niekompletne, złożone lub w częściach:
z p. 1maszyny osobno niewymienione, również do domowego użytku:
z e) maszyny ceramiczne, o wadze sztuki powyżej 1.500 kg42.90
f) maszynki do mięsa, wagi 3 kg i mniej108.-
z p. 1osobno niewymienione maszyny dla cukrowni, gorzelni, browarów i słodowni, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków43.86
Specyfikacja maszyn dla cukrowni, browarów, słodowni i gorzelni

(Poz. 167 p. 1).

Maszyny dla cukrowni:

Płuczki do buraków z łapaczami kamieni, liści i słomy.

Krajalnica do buraków.

Prasy do wytłoków.

Wirówki z wyładowaniem i segregatory.

Maszyny do prasowania pałeczek i płytek, oraz rębacze do kostek.

Maszyny do mielenia cukru.

Odsiewacze cukru.

Maszyny do pakowania cukru.

Płuczki do form rafinadowych.

Maszyny do prania płócien filtracyjnych.

Maszyny dla browarów i słodowni:

Maszyny do usuwania kiełków ze słodu.

Śrutowniki słodu (gniotowniki).

Maszyny do czyszczenia słodu.

Maszyny do nabijania obręczy na beczki, hydrauliczne lub z napędem pasowym.

Maszyny do odkorkowywania.

Maszyny do mycia beczek.

Maszyny strumieniowe do mycia beczek.

Maszyny do sprawdzania beczek.

Maszyny do smołowania beczek.

Maszyny do korkowania butelek.

Maszyny do mycia masy filtracyjnej.

Maszyny dla gorzelni:

Płuczki do kartofli i buraków.

Gniotowniki.

p. 4walce szosowe:

parowe

60.77
motorowe53.62
p. 5kopaczki (bagry lądowe), o wadze sztuki:
a)25.000 kg i mniej63.75
b)powyżej 25.000 kg46.75
z p. 7przyrządy i maszyny do podnoszenia, opuszczania i przenoszenia ciężarów, zmontowane w całości lub też ich mechanizmy - dla cukrowni, gorzelni, słodowni i browarów podług ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków, o wadze sztuki:
a)100 kg i mniej90.-
b)powyżej 100 do 300 kg włącznie75.-
c)powyżej 300 do 1.000 kg włącznie60.-
d)powyżej 1.000 do 5.000 kg włącznie52.50
e)powyżej 5.000 do 10.000 kg włącznie41.25
f)powyżej 10.000 kg37.50
p. 8dźwigi hydrauliczne, oprócz osobowych i towarowych, wagi:
a)100 kg i mniej54.-
b)powyżej 100 do 300 kg włącznie45.-
c)powyżej 300 do 1.000 kg włącznie39.-
d)powyżej 1.000 do 5.000 kg włącznie33.-
e)powyżej 5.000 do 10.000 kg włącznie27.-
f)powyżej 10.000 kg24.-
kozły do podnoszenia parowozów i wagonów, suwnice mostowe, żórawie bramiaste i obrotowe, wagi:
a)100 kg i mniej76.50
b)powyżej 100 do 300 kg włącznie63.75
c)powyżej 300 do 1.000 kg włącznie55.25
d)powyżej 1.000 do 5.000 kg włącznie46.75
e)powyżej 5.000 do 10.000 kg włącznie38.25
f)powyżej 10.000 kg34.-
z p. 9pompy specjalne parowe i transmisyjne dla cukrowni, browarów, słodowni, gorzelni, rafineryj olejów mineralnych, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków, wagi:
a)120 kg i mniej187.85
b)powyżej 120 do 300 kg włącznie149.17
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie121.55
d)powyżej 750 do 1.500 kg włącznie93.92
e)powyżej 1.500 do 3.000 kg włącznie77.35
f)powyżej 3.000 kg60.77
Specyfikacja pomp

(Poz. 167, p. 9, 11 i 14)

Pompy specjalne parowe i transmisyjne; pompy specjalne odśrodkowe i wirowe: do cukrowni, browarów i słodowni, gorzelni, rafineryj olejów mineralnych, chłodni i do wyrobu lodu.

Uważa się za pompy specjalne, korzystające z obniżonych stawek celnych:

Dla cukrowni:

Pompy do wody amonjakalnej.

Pompy do mleka wapiennego.

Pompy do wytłoków.

Pompy sokowe.

Pompy melasowe.

Pompy do syropu.

Pompy do cukrzycy.

Dla browarów i słodowni:

Pompy do brzeczki.

Pompy do słodzin.

Regulatory ciśnień (bez motoru).

Dla gorzelni:

Pompy do brzeczki.

Pompy spirytusowe.

Dla rafineryj olejów mineralnych:

Pompy do olejów mineralnych.

Pompy do destylatów i produktów olejów mineralnych.

Dla instalacyj chłodniczych i dla fabrykacji lodu:

Pompy do wody słonej.

Pompy do rozpuszczania soli.

p. 10silniki spalinowe stałe i przewoźne, wagi:
a)powyżej 3.000 do 70.000 kg64.35
b)powyżej 70.000 do 140.000 kg57.20
c)powyżej 140.000 kg50.05
p. 11pompy specjalne parowe i transmisyjne dla instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków, wagi:
a)120 kg i mniej144.50
b)powyżej 120 do 300 kg włącznie114.75
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie93.50
d)powyżej 750 do 1.500 kg72.25
e)powyżej 1.500 do 3.000 kg włącznie59.50
f)powyżej 3.000 kg46.75
kompresory do chłodnictwa i do wyrobu lodu podług specjalnych warunków, ustanowionych w protokóle końcowym, wagi:
a)120 kg i mniej110.50
b)powyżej 120 do 300 kg włącznie87,75
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie71.50
d)powyżej 750 do 1.500 kg włącznie55.25
e)powyżej 1.500 do 3.000 kg włącznie45.50
f)powyżej 3.000 kg35.75
p. 13pompy ręczne, o wadze sztuki:
a)75 kg i mniej119.-
b)powyżej 75 do 300 kg włącznie91.-
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie77.-
d)powyżej 750 do 2.000 kg włącznie56.-
e)powyżej 2.000 kg38.50
z p. 14pompy specjalne odśrodkowe i turbinowe dla cukrowni, gorzelni, browarów, słodowni i rafineryj olejów mineralnych, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków, wagi:
a)75 kg i mniej187.85
b)powyżej 75 do 300 kg włącznie143.65
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie121.55
d)powyżej 750 do 2.000 kg włącznie88.40
e)powyżej 2.000 kg60.77
pompy specjalne odśrodkowe i turbinowe dla instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków, wagi:
a)75 kg i mniej144.50
b)powyżej 75 do 300 kg włącznie110.50
c)powyżej 300 do 750 kg włącznie93.50
d)powyżej 750 do 2.000 kg włącznie63.-
e)powyżej 2.000 kg46.75
z p. 16turbiny parowe i spalinowe, o wadze sztuki:
d)powyżej 1.000 do 1.500 kg włącznie93.75
powyżej 1.500 do 3.000 kg włącznie75.-
e)powyżej 3.000 kg37.50
z p. 29maszyny młynarskie:
a)postawy walcowe78.-
z b)maszyny do odsiewania kaszek (reformy)45.-
z p. 33aparaty, oprócz osobno wymienionych, dla cukrowni, browarów, słodowni, gorzelni, rafineryj olejów mineralnych, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków:
a)niezawierające metali, objętych pozycją 14343.20
I, II, III, IVzawierające do 10% włącznie metali, objętych pozycją 14345.90
b)zawierające powyżej 10%
I, II, III, IVdo 25% włącznie metali i ich stopów, objętych pozycją 14371.40
c)zawierające powyżej 25 %
I, II, III, IVmetali i ich stopów, objętych pozycją 143102.-
aparaty osobno niewymienione dla instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu, podług specyfikacji i ustanowionych w protokóle końcowym specjalnych warunków:
a)zawierające do 10% włącznie metali,
I, II, III, IVobjętych pozycją 14331.50
b)zawierające powyżej 10 do
I, II, III, IV25 % włącznie metali i ich stopów, objętych pozycją 14349.-
c)zawierające powyżej 25%
I, II, III, IVmetali i ich stopów, objętych pozycją 14370.-
Specyfikacja aparatów

Do poz. 167, punkt 33.

Aparaty dla cukrowni, browarów i słodowni, gorzelni, rafineryj olejów mineralnych, instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu.

Dla cukrowni:

Łapacze miazgi.

Dyfuzory i aparaty dyfuzyjne.

Defekatory.

Oddzielacze mleka wapiennego.

Mieszadła.

Chłodniki (oziębiacze).

Krystalizatory.

Błotniarki.

Filtry (filtry otwarte na niskie ciśnienie, filtry zamknięte skrzynkowe, filtry węglowe).

Aparaty do oczyszczania soków zapomocą węgla aktywnego.

Aparaty do siarkowania soków.

Podgrzewacze.

Aparaty wyparne.

Aparaty próżniowe.

Suszarnie wytłoków.

Płuczki do węgla kostnego.

Granulatory.

Suszarnie cukru.

Aparaty do chłodzenia cukru.

Dla browarów i słodowni:

Mieszadła do słodu.

Słodownie bębnowe i suszarnie bębnowe z mechanizmem napędowym.

Kadzie do brzeczki z mieszadłami.

Klarownice z mieszadłami.

Panwie do chmielenia z mieszadłami.

Kadzie zalewane z mieszadłami.

Klarownice z mieszadłami.

Przetłoczniki do chmielu z mieszadłami.

Prasy filtracyjne do brzeczki.

Chłodniki ociekowe.

Kondensatory przeciwprądowe.

Aparaty wyparne do wody słonej i słodkiej.

Oziębiacze z mieszadłami.

Filtry powietrzne.

Łapacze kurzu.

Kadzie chłodzące.

Filtry piwne.

Aparaty do zlewania piwa do beczek.

Aparaty do zlewania piwa do butelek.

Maszyny do mycia butelek. Pasteryzatory.

Dla gorzelni:

Parniki.

Maceratory.

Przetłoczniki.

Wężownice chłodzące z mieszadłami.

Podgrzewacze wody zasilającej.

Aparaty destylacyjne.

Aparaty rektyfikacyjne.

Dla rafineryj olejów mineralnych:

Kotły destylacyjne dla rafineryj olejów mineralnych, również z zewnętrznemi zbiornikami (alembiki).

Chłodnice wodnorurkowe.

Podgrzewacze olejowe.

Deflegmatory.

Aparaty rektyfikacyjne dla gazoliny i benzyny.

Filtry olejowe.

Filtry do odbarwiania olejów mineralnych.

Aparaty do regeneracji materjałów odbarwiających (sylikatów).

Aparaty do zamrażania oleju parafinowego (krystalizatory).

Prasy filtrowe.

Aparaty do tłoczenia kwasu (montojusy).

Aparaty do ekstrakcji benzyny z gazów.

Aparaty do ekstrakcji olejów mineralnych zapomocą benzyny.

Aparaty (urządzenia) krakowe dla olejów mineralnych.

Aparaty dla ekstrakcji produktów lekkich z ciężkich olejów

mineralnych.

Dla instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu:

Kondensatory z zanurzeniem, immersyjne.

Kondensatory ociekowe.

Kondensatory przeciwprądowe.

Kondensatory powierzchniowe.

Kondensatory do dodatkowego ochładzania.

Chłodniki.

Chłodniki do wody słodkiej, również z przyrządami do parowania.

Przyrządy do parowania.

Chłodniki powietrzne.

Generatory do lodu.

Krystalizatory.

z p. 34Pędnie (transmisje):
b)koła zębate z zębami nieobrobionemi34.-
e)wszelkie koła zębate z zębami obrobionemi, o wadze sztuki:
I25 kg i mniej71.-
IIpowyżej 25 do 75 kg włącznie66.-
IIIpowyżej 75 kg58.-
z p. 35części maszyn i aparatów:
z a)części korzystających z ceł konwencyjnych maszyn i aparatów dla cukrowni, browarów, słodowni, gorzelni, rafineryj olejów mineralnych, instalacyj chłodniczych i do fabrykacji lodu - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu:
Iniezawierające metali, objętych pozycją 14391.-
IIzawierające metale, objęte pozycją 143112.-
z p. 38maszyny elektryczne: prądnice, silniki elektryczne, transformatory wszelkie, również części oddzielne maszyn, powyżej wymienionych - wszystko o wadze sztuki:
b)powyżej 15 do 150 kg. włącznie476.10
c)powyżej 150 do 500 kg. włącznie362.25
z p. 42sieczkarnie toporowe o szerokości gardła powyżej 310 mm27.60
grabie konne kombinowane z przetrząsaczem30.-
z p. 43siewniki rzutowe do nawozów sztucznych; wirówki do mleka17.50
z p. 45wyorywacze do buraków.

siewniki kombinowane do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozów sztucznych

sadzarki do ziemniaków

sieczkarnie bębnowe o szerokości gardła powyżej 310 mm

25.50

23.80

27.20

31.28

z p. 46brony i kultywatory ze sztywnemi zębami38.64
pługi, młocarnie i narzędzia do obróbki gleby54.60
z p. 47grabie konne zwykłe58.65
z poz. 169całkowite aparaty telefoniczne:
z p. 23
b)aparaty i łącznice telefoniczne systemów automatycznych500.-
c)aparaty telefoniczne w kadłubach żelaznych dla kopalń, hut i kolei310.-
p. 27telegraficzne aparaty stukawki (klopfery)610.-
z poz. 172
z p. 1 a)fortepiany, od sztuki1.040.-
p. 2pianina, od sztuki520.-
z p. 4instrumenty muzyczne osobno niewymienione, struny metalowe gotowe, przybory i części instrumentów muzycznych osobno niewymienionych, z wyjątkiem części gramofonowych150.-
z poz. 173części metalowe samochodów, oprócz części
z p. 17wymienionych w p. 6 niniejszej pozycji120.-
z poz. 176 p. 4masa papierowa, przyrządzona chemicznie z drzewa, słomy, szmat i t. p. (błonnik roślinny - celuloza):
a)sucha, z zawartością wody 50% i mniej5.80
b)wilgotna z zawartością wody powyżej 50%2.90
z poz. 177

z p. 2

tektura (wyrób z masy papierowej), której 1 m kw. waży 250 gr lub więcej, niesklejana z pojedynczych arkuszy papieru:
a)tektura naturalnego koloru niebarwiona z gotowanej słomy i masy drzewnej niegotowanej11.50
b)tektura naturalnego koloru z gotowanego drzewa, szmat i t. p.; tektura na matryce drukarskie13.80
z e)tektura satynowana, również z przeciśniętemi na całej powierzchni deseniami lub wzorami45.-
z p. 4 z a)papier pakowy ze słomy gotowanej i z drzewa gotowanego, niesatynowany nawet z jednej strony, papier pakowy z celulozy niebielonej, niesatynowany nawet z jednej strony17.50
z b)jednostronnie satynowany z gotowanej słomy lub gotowanego drzewa (t. zw. brunatnej masy drzewnej) 26.25
jednostronnie satynowany z materjałów innych jak gotowana słoma lub gotowane drzewo29.75
z p. 6papier wszelki, oprócz osobno wymienionego, biały lub zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych, o wadze większej niż 28 gr. w 1 m kw., również zaopatrzony w jednostajną linjaturę zeszytową niebieską lub szarą:
a)z zawartością masy drzewnej powyżej 30%, o wadze 1 m kw.:
Ipowyżej 28 do 48 gr włącznie23.-
IIpowyżej 48 gr18.-
z p. 8 b)papier w bobinach o wadze 1 m kw. powyżej 28 gr, o szerokości nie więcej niż 120 mm:
Iwymieniony w punktach 4, 5, 658.50
IIkrepowany86.25
p. 10pergamin roślinny:
a)naturalnego koloru100.-
b)barwiony w masie130.-
papier pergaminowy o wadze powyżej 28 gr w 1 m kw.:
a)naturalnego koloru80.-
b)barwiony w masie104.-
p. 16 a)karton (Bristol), wymieniony w punkcie 15, zabarwiony nie w masie; karton, wymieniony w punkcie 15, ze znakami wodnemi lub z przeciśniętemi na całej powierzchni deseniami, względnie wzorami; karton wszelki krajany na kartki i paski120.-
b)wyroby z kartonu bez ozdób i niesklejane132.-
z p. 17rurki z papieru do nawijania przędzy, chociażby klejowe84.50
z poz. 178

Uwaga:

wyroby, objęte niniejszą pozycją oprócz wymienionych w p. 3, w oprawach introligatorskich z grzbietami - opłacają dodatkowe cło35.-
z poz. 184przędza z materjałów włóknistych, wymienionych w p. 2 i 3 poz. 179:
p. 1w motkach nienitkowana, surowa:
a)do Nr. 6 (numeracji angielskiej) włącznie110.-
b)powyżej Nr. 6 do Nr. 12 włącznie120.-
c)powyżej Nr. 12 do Nr. 20 włącznie130.-
d)powyżej Nr. 20 do Nr. 35 włącznie160.-
e)powyżej Nr. 35 do Nr. 70 włącznie180.-
f)powyżej Nr. 70200.-
p. 2w motkach - nienitkowana, bielona lub barwiona:
a)do Nr. 6 (numeracji angielskiej) włącznie125.-
b)powyżej Nr. 6 do Nr. 12 włącznie140.-
c)powyżej Nr. 12 do Nr. 20 włącznie150.-
d)powyżej Nr. 20 do Nr. 35 włącznie185.-
e)powyżej Nr. 35 do Nr. 70 włącznie210.-
f)powyżej Nr. 70230.-
p. 3w motkach nitkowana, surowa:
a)do Nr. 6 (numeracji angielskiej) włącznie120.-
b)powyżej Nr. 6 do Nr. 12 włącznie130.-
c)powyżej Nr. 12 do Nr. 20 włącznie140.-
d)powyżej Nr. 20 do Nr. 35 włącznie175.-
e)powyżej Nr. 35 do Nr. 70 włącznie200.-
f)powyżej Nr. 70220.-
p. 4w motkach nitkowana, bielona lub barwiona:
a)do Nr. 6 (numeracji angielskiej) włącznie135.-
b)powyżej Nr. 6 do Nr. 12150.-
c)powyżej Nr. 12 do Nr. 20 włącznie165.-
d)powyżej Nr. 20 do Nr. 35200.-
e)powyżej Nr. 35 do Nr. 70225.-
f)powyżej Nr. 70250.-
p. 5przędza w kłębkach lub na szpulkach surowa:
a)nienitkowana250.-
b)nitkowane275.-
p. 6przędza w kłębkach lub na szpulkach, bielona i barwiona:
a)nienitkowana285.-
b)nitkowana315.-
Uwaga:przędza lniana całkowicie bielona od Nr. 14 do Nr. 50 (numeracji angielskiej) włącznie do celów tkackich - za pozwoleniem Ministra Skarbu opłaca cło według odpowiednich liter punktów 2 i 4 ze zniżką 60% od cła konwencyjnego
z poz. 185przędza z jedwabiu naturalnego i sztucznego:
p. 3jedwab sztuczny:
a)nitkowany, niebarwiony880.-
b)nitkowany, barwiony, wszelki nitkowany więcej niż 2 razy1.120.-
p. 4przędza z waty, jedwabiu sztucznego oraz z odpadków jedwabiu sztucznego (chape artificielle vistra), jedno lub wielonitkowana, również z domieszką innej przędzy:
a)niebarwiona1.100.-
b)barwiona1.400.-
z poz. 186wełna czesana, przędzona i nitkowana:
p. 2przędza pojedyńcza:
a)do Nr. 57 włącznie (numeracji metrycznej):
Iniebarwiona190.08
IIbarwiona234.63
b)powyżej Nr. 57 (numeracji metrycznej):
Iniebarwiona213.29
IIbarwiona247.94
p. 3nitkowana z pojedyńczej przędzy numerów:
a)do Nr. 57 włącznie (numeracji metrycznej):
Iniebarwiona207.90
IIbarwiona252.45
b)powyżej Nr. 57 (numeracji metrycznej):
Iniebarwiona241.01
IIbarwione275.66
p. 4ozdobnie nitkowana (z węzełkami, oczkami, pętelkami i t. p.):
a)niebarwiona261.80
b)barwiona296.45
p. 5przędza z sierści wielbłądziej pojedyńcza i nitkowana do Nr. 57 (numeracji metrycznej) włącznie11.00
poz. 187tkaniny bawełniane surowe i bielone:
p. 1płótna bawełniane, zawierające w 1 kg wagi do 10 mtr. kw. włącznie243.10
p. 2płótna bawełniane, zawierające w 1 kg wagi od 10 do 15 mtr. kw. włącznie; tkaniny, zawierające w 1 kg wagi do 15 mtr. kw. włącznie425.70
p. 3tkaniny, zawierające w 1 kg wagi powyżej 15 mtr. kw1.089.00
gaza do opatrunków i bandaże, nienasycone, przygotowane do sprzedaży detalicznej550.00
poz. 188tkaniny bawełniane merceryzowane, barwione, tkane wielobarwnie i drukowane:
p. 1płótna bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 10 mtr, kw. włącznie475.20
p. 2płótna bawełniane, zawierające w 1 kg, wagi od 10 do 15 mtr. kw. włącznie;742.50
p. 3tkaniny, zawierające w 1 kg, wagi do 15 mtr. kw. włącznie. tkaniny, zawierające w 1 kg, wagi powyżej 15 mtr. kw.1.584.00
poz. 189bawełniane: aksamit, plusz i wstążki pluszowe, również wzorzyste, zawierające w 1 kg wagi:
a)3 mtr. kw. i mniej682.00
b)powyżej 3 mtr. kw.1.364.00
z poz. 190 p. 6sznurki z włókien kokosowych10.00
p. 7przędza z manilli do wyrobu chodników, za pozwol. Min. Skarbu10.00
z poz. 191 p. 2chodniki, wycieraczki do nóg, maty z włókien i przędzy kokosowych120.00
p. 3chodniki, dywany z juty, konopi, manilla i t. p. materjałów, niestrzyżone, bez spodu dywanowego, oprócz wyrobów szenillowych264.00
z poz. 192tkaniny z juty, lnu, konopi i innych materjałów, wymienionych w p. 3 poz. 179, oprócz tkanin, wymienionych w poz. 191 i 193:
p. 1drelich, parcianka i t. p., oprócz osobno wymienionych340.00
z p. 4dywany całkowicie z juty z włosem niestrzyżonym412.50
poz. 193 p. 1tkaniny i płótna lniane, konopne i z innych materjałów włóknistych, wymienionych w p. 3 poz. 179 (oprócz, tkanin, należących do poz. 192 i do p. 2 niniejszej pozycji), bielone, barwione, drukowane i tkane wielobarwnie - o wadze w 1 mtr. kw.:
a)powyżej 240 gr.730.00
b)240 gr. i mniej880.00
p. 2obrusy, serwetki, ręczniki, chusteczki i t. p., chociażby w sztukach, lecz z zakończonemi deseniami - o wadze w 1 mtr. kw.:
a)powyżej 240 gr950.00
b)240 gr. i mniej1.250.00
poz. 197półjedwabne: chustki tkane, tkaniny, wstążki, taśmy, aksamity i plusze, woszczanka i cerata jedwabne5.000.00
tkaniny półjedwabne jedno lub wielobarwne o szerokości nie wyżej 58 cm, zaopatrzone w brzegi o utkaniu rypsowem, szerokości niewęższej niż 5 mm, przeznaczone do wyrobu parasoli i parasolek za pozwoleniem Min. Skarbu, wagi w 1 mtr. kw:
a)powyżej 120 gr.1.500.00
b)powyżej 60 do 120 gr. włącznie2.500.00
c)60 gr. i mniej4.000.00
z poz. 198 p. 2wojłoki i materje wojłokowe wełniane (filce lub pilśnie), oprócz osobno wymienionych690.00
p. 5wojłoki i materje wojłokowe do wyrobu grempli dla odpowiednich fabryk, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu24.00
z poz. 199tkaniny wełniane:
p. 1z przędzy czesankowej - wagi w 1 mtr. kw.:
a)do 250 gr. wagi włącznie2.640.00
b)powyżej 250 gr.2.200.00
tkaniny podszewkowe z osnową z przędzy wełnianej czesankowej i wątkiem z przędzy bawełnianej - wagi w 1 mtr. kw.:
a)do 250 gr. wagi włącznie2.415.00
b)powyżej 250 gr.2.012.50
p. 2wszelkie inne (niewymienione w p. 1) - wagi w 1 mtr. kw.:
a)do 250 gr. wagi włącznie1.584.00
b)powyżej 250 do 500 gr. włącznie1.056.00
c)powyżej 500 gr.935.00
tkaniny podszewkowe z osnową z przędzy wełnianej innej, aniżeli czesankowej i wątkiem z przędzy bawełnianej - wagi w 1 mtr. kw.:
a)do 250 gr. wagi włącznie1.552.50
b)powyżej 250 do 500 gr. włącznie1.035.00
chustki na głowę i szale, tkane wielobarwnie - wagi w 1 mtr. kw.:
a)do 250 gr. wagi włącznie1.440.00
b)powyżej 250 do 500 gr. włącznie900.00
c)powyżej 500 gr.750.00
z poz. 200tkaniny półwełniane:
p. 1tkaniny na osnowie bawełnianej - wagi w 1 mtr. kw. powyżej 500 gr.825.00
z poz. 203dywany wełniane lub półwełniane: niestrzyżone z deseniem z jednej strony, mechaniczne640.00
szenillowe, strzyżone, z gładkim spodem (Axminster)1.500.00
inne, z wyjątkiem wiązanych2.000.00
z uwag ogólnych do poz. 183- 209; z Uwagi do p. 7 c) tkaniny bawełniane i wełniane, zawierające domieszkę jedwabiu, podlegają cłu jak następuje:
jeżeli ilość jedwabiu nie przenosi 10% ogólnej ilości nitek osnowy i wątku - podług odpowiednich pozycyj taryfy dla tych tkanin z dodatkiem do cła konwencyjnego 10% tegoż cła.
z poz. 210 z p.

1 z a)

kapelusze męskie sztywne, z wyjątkiem cylindrów i szapoklaków, i kapelusze miękkie z puchu zwierzęcego (pilśniowe i filcowe), od sztuki10.50
z poz. 212guziki i spinki:
z p. 2 a)guziki wszelkie metalowe, oprócz złotych, srebrnych, platynowych (poz. 148) i guzików blaszanych spodniowych (poz. 212 p. 3), lniane, bawełniane, wełniane, jedwabne396.00
z b)guziki z orzecha kamiennego1.600.00
p. 3guziki blaszane (złożone z dwóch blaszek) spodniowe230.85
p. 4guziki porcelanowe, szklane i kościane222.00
guziki drewniane259.00
z poz. 214 z p. 1perły nieprawdziwe i imitacja korali (paciorki)60.00
z p. 2wyroby z pereł nieprawdziwych i imitacji korali (paciorków)240.00
z poz. 215 z p. 3wyroby galanteryjne zwyczajne i t. d. podług specyfikacji500.00
Specyfikacja

do poz. 215 pp. 3 i 4:

Artykuły dla palaczy: cygarniczki, papierośnice, futerały, popielniczki, fajki.

Szpilki wszelkiego rodzaju, haczyki do haftu.

Artykuły toaletowe: futerały toaletowe, szczotki do zębów, puzderka, artykuły do czesania.

Wyroby jabłonieckie: bransoletki, kolje, broszki, kolczyki, szpilki do krawatów i inne, sprzączki, różańce, naparstki, medaljony, djademy, pierścionki, paciorki metalowe i tym podobne wyroby jabłonieckie.

z p. 4Wyroby galanteryjne osobno niewymienione z wszelkich nieszlachetnych metali, bez dodatków innych materjałów, o wadze sztuki do 1, 2 kg włącznie, podług specyfikacji480.00
Lista B.
z poz. 46 z p.

2 z a)

pendzle, oprócz wymienionych w lit. c)42.32
z poz. 64 z p. 2wyroby koszykarskie i plecione szuwarowe:
a)bez ozdób38.46
b)ozdobione pospolitemi materjałami38.46
z poz. 108

z p. 6 b)

kwas mrówkowy38.46
z poz. 112hydrosulfit sodu, z wagą bezpośredniego
z p. 25 z b)opakowania38.46
z c)formaldehydesulfoxylaty, z wagą bezpośredniego opakowania42.31
z poz. 168 z p. 5odważniki:
a)żeliwne:
nieobrobione61.54
obrobione34.62
z poz. 169 z p.

5 z d)

kompresy z tkanin bawełnianych, również szyte, napełnione szlamem piszczańskim lub szlamem z Trenczańskich Teplic, w opakowaniu oryginalnem76.92
z poz. 183

p. 1

przędza bawełniana:

przędza pojedyncza do Nr. 38 włącznie {numeracji angielskiej):

a)surowa15.38
b) Ibielona i barwiona15.38
IImerceryzowana23.85
p. 2od Nr. 38 do Nr. 60 wyłącznie (numeracji angielskiej):
a)surowa15.38
b) Ibielona i barwiona15.38
IImerceryzowana23.85
p. 3od Nr. 60 do Nr. 80 włącznie (numeracji angielskiej):
a)surowa15.38
b)bielona, merceryzowana i barwiona15.38
p. 4powyżej Nr. 80 (numeracji angielskiej):
a)surowa15.38
b)bielona, merceryzowana i barwiona15.38
p. 5przędza na szpulkach drewnianych, nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedyńczych numerów (łącznie z wagą szpulek):
a)do Nr. 38 (numeracji angielskiej) wyłącznie15.38
b)od Nr. 38 do Nr. 60 (numeracji angielskiej) wyłącznie15.38
c)od Nr. 60 do Nr. 80 (numeracji angielskiej) włącznie15.38
d)powyżej Nr. 80 (numeracji angielskiej)15.38
p. 6przędza wszelka, nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedyńczych numerów (oprócz wymienionej w p. 5):
a) do Nr. 38 (numeracji angielskiej) wyłącznie:
Isurowa15.38
IIbielona, merceryzowana i barwiona15.38
b) od Nr. 38 do Nr. 60 (numeracji angielskiej) wyłącznie:
Isurowa15.38
IIbielona, merceryzowana i barwiona15.38
c) od Nr. 60 do Nr. 80 (numeracji angielskiej) włącznie:
Isurowa15.38
IIbielona, merceryzowana i barwiona15.38
d) powyżej Nr. 80 do Nr. 110 (numeracji angielskiej) włącznie:
Isurowa15.38
IIbielona, merceryzowana i barwiona15.38
e) powyżej Nr. 110 (numeracji angielskiej):
I surowa15.38
IIbielona, merceryzowana i barwiona15.38
z poz. 195 p. 4towary, wymienione w pp. 1, 2 i 3, wykonane całkowicie z jedwabiu sztucznego24.42
z poz. 198 p. 1wojłoki i materje wojłokowe z szerści:
a)czystej46.15
b)z domieszką wełny lub bawełny38.46
Lista C.
Z 20.Cukier innego rodzaju, naprz. glukoza, cukier krochmalowy, winogronowy, owocowy, mleczny i t. p. cukry; cukier palony (barwnik cukrowy lub piwny [karamel]): cukier innego rodzaju, naprz. glukoza, cukier krochmalowy, winogronowy, owocowy, mleczny i t. p. cukry260.-
21.Melasa30.-
Z 44.Jarzyny wszelkiego rodzaju (oprócz trufli) i inne rośliny, przygotowane do użytku kuchennego (suszone, prasowane, krajane, sproszkowane lub inaczej rozdrobnione):
z a)jarzyny suszone, również solone:
płatki ziemniaczane200.-
Z 73.Drób wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem dziczyzny opierzonej):
z a)żywy:

gęsi

33.60
z b)martwy, nawet oczyszczony, bez pierza lub z uciętemi kończynami:

indyki, kurczęta

131.25
96.Parafina:
a)nieoczyszczona, również łuski parafinowe80.-
b)inna:
wosk mineralny80.-
inna100.-
100.Smary do osi:
a)z olejem mineralnym lub z tłuszczem mineralnym112.-
b)inne50.-
Z 183.Przędza bawełniana, pojedyńcza, surowa:
a)do Nr. 12 numeracji angielskiej126.-
b)powyżej Nr. 12 do Nr. 29 numeracji angielskiej171.-
c)powyżej Nr. 29 do Nr. 50 numeracji angielskiej297.-
d)powyżej Nr. 50 do Nr. 70 numeracji angielskiej456.-
z Uwagi 1.Przędza bawełniana wątkowa, pojedyńcza, surowa, w formie zwitków (pincops), na krótkich lub wystających cewkach, długości niewiększej niż 13 cm i grubości niewiększej niż 22 mm, przywożona na świadectwo przywozowe dla tkalni tkanin półjedwabnych, z zachowaniem kontroli i warunków, ustalonych w drodze rozporządzenia:
z c)powyżej Nr. 29 do Nr. 50 numeracji angielskiej207.-
z d)powyżej Nr. 50 do Nr. 70 numeracji angielskiej336.-
z 2.Przędza bawełniana pojedyńcza, surowa, przywożona na świadectwo przywozowe, do wyrobu tiulu, firanek, haftów i koronek, z zachowaniem kontroli i warunków, ustalonych w drodze rozporządzenia:
z c)powyżej Nr. 29 do Nr. 50 numeracji angielskiej207.-
z d)powyżej Nr. 50 do Nr. 60 numeracji angielskiej336.-
Z 228.Koce; sukno grube (na siermięgi); krajki sukienne: koce290.-
Z 244.Jedwab sztuczny:
a)surowy lub biały, niebarwiony:
1. pojedyńczy1.050.-
2. skręcony1.400 -
Z 350.Fryzy, obrąbienia, poprzeczki oraz wypełnienia, heblowane, jak również i posadzki (płyty klejone lub inaczej połączone); wszystko niefornierowane i niewykładane:
z a)surowe:

Fryzy, obrąbienia, poprzeczki oraz wypełnienia, heblowane

50.-
Z 351.forniery jak również i płyty z klejonych fornierów:
z a)niewykładane:
1. surowe105.-
Z 361.Wyroby osobno niewymienione z materjałów tokarskich i snycerskich, innych jak drzewo:
d)z bursztynu, gagatu (dżetu), prawdziwych lub sztucznych, również w połączeniu z materjałami pospolitemi, wytwornemi lub z innemi bardzo wytwornemi2.880.-
399.Cement16.20
Z 432.Blachy i płyty:
a)nieobrobione (surowe) (blachy czarne):
1. grubości 2 mm lub więcej:

5 mm lub więcej

58.50
mniej niż 5 mm do 2mm61.75
2. mniej niż 2 mm do 1 mm65.-
3. mniej niż 1 mm do 0.6 mm71.50
4. mniej niż 0.6 mm do 0.4 mm78.-
5. mniej niż 0.4 mm do 0.25 mm84.50
6. mniej niż 0.25 mm91.-
b)wygładzone (dresowane) lub dekapowane:
1. grubości 1 mm lub więcej78 -
2. mniej niż 1 mm do 0.6 mm84.50
3. mniej niż 0.6 mm do 0.4 mm91.-
4. mniej niż 0,4 mm100.80
Z 445.Wyroby blaszane osobno nie-wymienione:
z d)malowane, drukowane, bronzowane, lakierowane; emaljowane lub z blachy wzorzystej; również w połączeniu z materjałami pospolitemi:
1. naczynia emaljowane.576.-
462.Nakrętki śrubowe i bolce, bez gwintu; nity:
a)nieobrobione (surowe), o grubości trzona lub szerokości otworu:
1. 14 mm lub więcej120.-
2. mniej niż 14 mm do 7 mm190.-
3. mniej niż 7 mm240.-
b)zwyczajnie lub wykwintnie obrobione, o grubości trzona lub szerokości otworu:
1. 14 mm lub więcej,190.-
2. mniej niż 14 mm do 7 mm240.-
3. mniej niż 7 mm290.-
463.Śruby, nakrętki śrubowe i bolce, z gwintem:
a)nieobrobione (surowe), o grubości trzona lub szerokości otworu:
1. 14 mm lub więcej215.-
2. mniej niż 14 mm do 7 mm290.-
3. mniej niż 7 mm do 4 mm360.-
4. mniej niż 4 mm430.-
b)zwyczajnie lub wykwintnie obrobione, o grubości trzona lub szerokości otworu:
1. 14 mm lub więcej290.-
2. mniej niż 14 mm do 7 mm360.-
3. mniej niż 7 mm do 4 mm430.-
4. mniej niż 4 mm500.-
Z 488.Metale pospolite, surowe, stare w postaci łomu lub odpadków:
z c) cynk, również stopy cynku z ołowiem lub cyną:

cynk surowy

24.-
Z 491.Blachy i płyty (walcowane, ciągnione), inaczej nieobrobione:
c)cynkowe129.60
Z 530.Maszyny i aparaty rolnicze, specjalnie niewymienione:
z c)inne:
z 2. żelazne:
rozdrabniacze z tarczami metalowemi i śrutowniki z tarczami metalowemi do celów rolniczych240.-
Z 538.Maszyny i aparaty, osobno niewymienione, inne, o wadze sztuki:
z a)2 q lub mniej:

rozdrabniacze z tarczami metalowemi i śrutowniki z tarczami metalowemi; maszyny do wyrobu cementu; maszyny do wykańczania surowców i wyrobów włókienniczych

450.-
z b)powyżej 2 q do 10 q:

rozdrabniacze z tarczami metalowemi i śrutowniki z tarczami metalowemi; maszyny do wyrobu cementu; maszyny do wykańczania surowców i wyrobów włókienniczych

420.-
z c)powyżej 10 q:

rozdrabniacze z tarczami metalowemi i śrutowniki z tarczami metalowemi; maszyny do wyrobu cementu; maszyny do wykańczania surowców i wyrobów włókienniczych

360.-
Z 598.Kwasy specjalne wymienione:
z c)kwas siarkowy (monohydrat kwasu siarkowego):
1. niedymiący (angielski)18.20
Z 600.Połączenia wapnia, strontu, barytu i magnezu, specjalnie wymienione:
z 1)węglan wapniowy, sztuczny; fosforan wapniowy, sztuczny; karbid wapniowy (calcium-carbid); azotan strontowy; chlorek barowy; azotan barowy:

karbid wapniowy (calcium-carbid)

180.-
Z 602.Połączenia miedzi, ołowiu, cynku i cyny, specjalnie wymienione:
z f)azotan miedziowy; azotan ołowiowy; chlorek cynkowy; siarczek cynkowy, biały; litopony, biel Griffita: litopony288.-
Z 613.Krochmal (również mączka krochmalowa):

krochmal ziemniaczany i krochmalowa mączka ziemniaczana

149.50
Z 614.Lepidła krochmalowe (dekstryna, lejoguma, gumelina) i inne osobno niewymienione surogaty gumy; klajster, szlichta i podobne lepidła i apretury, zawierające krochmal:
b)lepidła krochmalowe (dekstryna, lejoguma, gumelina) i inne osobno niewymienione surogaty gumy; klajster, szlichta i podobne lepidła i apretury, zawierające krochmal200.-
Z 621.Gazy skroplone, osobno niewymienione:
dwutlenek siarki39.-

PROTOKÓŁ KOŃCOWY.

W chwili podpisania IV protokółu dodatkowego konwencji handlowej polsko-czeskosłowackiej z dnia 23 kwietnia 1925 r., niżej podpisani Pełnomocnicy złożyli następujące oświadczenia, które stanowić będą część nierozdzielną powyższego protokółu dodatkowego:

Postanowienia, zawarte w protokółach końcowych z dnia 23 kwietnia 1925 oraz z 21 kwietnia 1926, o ile dotyczą stosowania taryf celnych, zmieniają się w sposób następujący:

Przy zastosowaniu taryfy celnej polskiej.

Do poz. 5 p. 6 b). - Butelek zalepionych błoną nie zalicza się do hermetycznie zamkniętych.

Do poz. 35 p. 3. - Serki ołomunieckie są to chude serki, mało sfermentowane, okrągłe, o małej średnicy i specjalnym zapachu.

Do poz. 53. - Do tej pozycji należą knoty do świec, nasycone.

Do poz. 61 p. 1. - Do tej pozycji i punktu zalicza się deski do rysowania i kreślenia (rajsbrety).

Do poz. 62 p. 11 b) i c). - Pod nazwą "dziczki" z poz. 62 p. 11 lit. b) rozumie się dziczki drzew owocowych.

Do poz. 66 p. 1. - Do tej pozycji i punktu zalicza się kamień wapienny.

Do poz. 66 p. 3 d). - Kostki brukowe zaliczają się do tej pozycji i punktu, nawet gdy mają formę równoległościanów.

Do poz. 69 p. 5. - Do tej pozycji i punktu zalicza się uszczelniacze azbestowe, nawet w połączeniu z innemi materjałami.

Do poz. 72 p. 5. - Do tej pozycji i punktu zalicza się rury szamotowe.

Do poz. 72 p. 6. - Do tej pozycji i punktu zalicza się cegły i płyty z klinkieru, o grubości 40 mm i więcej.

Do poz. 73 p. 4. - Do tej pozycji i punktu zalicza się cegły i płyty z klinkieru, o grubości mniej niż 40 mm.

Do poz. 74 p. 5. - Do tej pozycji i punktu zalicza się wyroby garncarskie, objęte tym punktem, według charakteru modeli, deponowanych w urzędach celnych w Krakowie i Dziedzicach oraz w ministerstwie Skarbu. Załatwienie odprawy celnej tych wyrobów zastrzega się dla następujących urzędów celnych: Dziedzice, Kraków.

Do poz. 74 p. 5. - Do tej pozycji i punktu zalicza się również żłoby, koryta i zlewy - nieogniotrwałe.

Do poz. 74 p. 5 lit. c). - Do tej pozycji i punktu zalicza się również półrury i spody kamionkowe.

Do poz. 77 p. 1. - Do tej pozycji i punktu zalicza się butelki z dziobkiem do lekarstw.

Do poz. 77 p. 2 lit. a). - Do tej pozycji i punktu zalicza się szkła soczewkowate do lamp elektrycznych kieszonkowych, wyciskane lub lane, nieszlifowane, ewentualnie z brzegami oszlifowanemi lub wyrównemi.

Do poz. 77 p. 2 lit. a). - Do tej pozycji i punktu zalicza się także litery lane, o spodzie bronzowanym.

Do poz. 77 p. 3. - Do tej pozycji i punktu zalicza się szkła soczewkowate do lamp elektrycznych kieszonkowych, szlifowane lub polerowane z obu stron, chociażby matowane z jednej strony.

Do poz. 77 p. 8. - Do tej pozycji i punktu zalicza się szyby ciągnione.

Do poz. 78 p. 2. - Szkło taflowe, maszynowe, ciągnione, nieobrobione innym sposobem, grubości powyżej 5 mm jest clone według pozycji 78 p. 2. W razie wątpliwości przy cleniu, urzędy mogą przyjmować pod uwagę zaświadczenia odpowiednich izb handlowych, że chodzi o szyby ciągnione maszynowe.

Do poz. 154 p. 4. - Do tej pozycji i punktu zalicza się zatrzaski z blachy żelaznej.

Do poz. 163 p. 4. - Do tej pozycji i punktu zalicza się zatrzaski z blachy cynkowej.

Do poz. 152 i poz. 167. - Maszyny i aparaty rozłożone cli się podług odnośnych pozycyj dla maszyn i aparatów złożonych, nawet gdyby różne ich części wysyłane były jednocześnie lub stopniowo jako oddzielne przesyłki.

Wszelkie przesyłki częściowe muszą być zgłoszone w jednym i tym samym urzędzie celnym w terminie, który nie powinien przekraczać 4 miesięcy od czasu pierwszego zgłoszenia.

Deklarując pierwszą przesyłkę częściową, importer składa w urzędzie celnym podanie w tej sprawie z planem lub rysunkiem konstrukcji, z wyszczególnieniem części głównych, ich rodzaju i przybliżonej wagi każdej z nich. Wyszczególnienie to powinno również wykazywać w przybliżeniu ogólną wagę części składowych.

Do poz. 167 p. 1, 7, 9, 11, 14, 33. - Przy zastosowaniu stawek konwencyjnych do maszyn i aparatów, wymienionych w liście tych stawek, jeśli do zastosowania ich zastrzeżone są warunki specjalne w tejże liście, należy złożyć w urzędzie celnym deklarację fabrykanta, stwierdzającą, że chodzi o produkty, przeznaczone do użytku wskazanego, oraz odpowiednią deklarację odbiorcy.

Oclenie maszyn i aparatów, dla których stawki są obniżone, a których import jest uregulowany warunkami specjalnemi wyżej wspomnianemi, należy wyłącznie do urzędów celnych następujących: Bielsko, Cieszyn, Dziedzice, Gdańsk, Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa, Wilno.

Do poz. 177 p. 2 c). - Do tej pozycji i punktu zalicza się również t. zw. wojłok izolacyjny (tektura z odpadków konopi, wymoczona w gudronie).

Do poz. 177 p. 10. - Papiery pergaminowe posiadają prawie taką samą przezroczystość, jak pergaminy roślinne i pod względem wyglądu nie wiele różnią się od tych ostatnich, są jednak od nich przeważnie cieńsze.

Od pergaminów roślinnych różnią się tem, że w miejscu przedarcia włókno jest widoczne, szczególnie wtedy, jeżeli papier poprzednio był zanurzony w wodzie. Papier pergaminowy po dłuższem gotowaniu zamienia się w papkę.

Pergaminy roślinne różnią się tem jeszcze od papierów pergaminowych, że po 20-to minutowem gotowaniu w rozcieńczonej (3%) sodzie gryzącej i przy intensywnem poruszaniu mogą być wyjęte w całości, t. j. w kawałku takim, w jakim były przed gotowaniem.

Do poz. 177 p. 17. - Do tej pozycji i punktu zalicza się również rurki z papieru do nawijania przędzy, chociażby klejone.

Do poz. 191 p. 2 i 3 oraz 192 p. 4. - Do poz. 192 p. 4 zalicza się dywany z włosem niestrzyżonym lub strzyżonym i dywany szenilowe. W dywanach szenilowych dopuszczalny jest mały dodatek bawełny (3%).

Inne dywany należą do p. 2 i 3 poz. 191.

Uwagi: 4, 5 i 6 z uwag ogólnych do pozycji 183-209.

Chustki (na głowę) i szale z. frendzlami, przytwierdzonemi przez szycie, o ile frendzle są zrobione z tego samego materjału co chustki lub szale, będą clone podług uwagi 5.

Szale i chustki na głowę z innych włókienniczych materjałów niż jedwabne lub półjedwabne, z frendzlami jedwabnemi wszelkiego gatunku, są clone podług uwagi 6.

Chustki, bielizna stołowa i pościelowa, ręczniki i t. d., obrębione, nawet ażurowane (mereżkowane) są clone według uwagi 5.

Do poz. 212 p. 2, 3. - Guziki clone są według pozycji 212 p. 2, względnie 3, nawet gdy są pokryte materjałami wyszczególnionemi w p. 3 poz. 215.

Do poz. 215 p. 3. - Wyroby galanteryjne i toaletowe jabłonieckie z żelaza lub innych metali i ich stopów, zlekka pozłacane lub posrebrzane, w połączeniu z niedrogocennemi kamieniami lub niedrogocennemi imitacjami kamieni drogocennych lub innemi materjałami, wymienionemi w poz. 215 p. 3 - będą clone według pozycji 215 p. 3 pod warunkiem stwierdzenia w odnośnem świadectwie pochodzenia, że wzmiankowany wyrób należy do kategorji wyrobów, zwanych "biżuterją jabłoniecką".

Przy zastosowaniu taryfy celnej czeskosłowackiej.

Stawki czeskosłowackiej taryfy celnej, ustalone w liście "C", załączonej do IV protokółu dodatkowego, rozumieć należy w koronach czeskosłowackich, których stosunek do obcych pełnowartościowych walut w zlocie określony został w ustawie (art. III ustawy z dnia 23 kwietnia 1925, Nr. 102 Sb. z. a. n.).

W wypadku, gdyby ten ustawą określony stosunek uległ zmianie w taki sposób, że kurs korony czeskosłowackiej w stosunku do dolara lub do funta szterlingów względnie do przeciętnego kursu miesięcznego tych walut przesunąłby się najmniej o 10 od sta, Rząd Czeskosłowacki będzie wprowadzał zamienniki tak, żeby przez nie zostało wyrównane to przesunięcie stosunku obecnego przez ustawę ustalonego kursu korony czeskosłowackiej do przeciętnego kursu wymienionych walut.

W tym wypadku Rząd Czeskosłowacki będzie zmieniał zamienniki co najmniej raz na miesiąc według stosunku kursów, ustalanego regularnie przez Narodní banka Československá.

Podstawą do ustalania kursów walut będą notowania giełdy praskiej lub nowojorskiej względnie londyńskiej.

Do uwagi 1-ej do klasy XXI.-Opłaty za zezwolenia na import półfabrykatów olejów mineralnych z poz. 177 i 178 jak również pozostałości destylacji z poz. 179 taryfy celnej czeskosłowackiej, będą mogły być zastąpione całkowicie lub częściowo przez cła, przyczem rozumie się, że nowe cło albo suma nowego cła i nowej opłaty za zezwolenie przywozu nie będzie mogła w żadnym wypadku przekraczać następujących stawek, które zostają ustalone na cały okres trwania konwencji handlowej:

Pozycja czeskosłowackiej taryfy celnejNazwa towarówOpłata za pozwolenie przywozu kcz za 100 kg netto
z 177.Benzyna surowa20.-
Destylat naftowy15.-
Olej parafinowy7.-
z 178.Destylaty olejów smarowych20.-
Olej parafinowy7.-
z 179.Pozostałości destylacji olejów mineralnych7.-

Z drugiej strony jednakże przy wywozie wymienionych półproduktów olejów mineralnych nie będą pobierane w Polsce żadne opłaty lub cła wywozowe.

Do poz. 96. - Cła konwencyjne mają zastosowanie tylko do parafiny i do wosku mineralnego.

Do poz. 228. - Do poz. 228 należy sukno na siermięgi zw. "Halina" koloru białego lub naturalnego. Jest wyrabiane z wełny grubej, o szerokości najwyżej 140 cm, a o wadze 800 gr lub więcej w 1 m kw. Służy do różnych celów (jako na okrycia ludowe, do przykrywania podłogi i t. d.).

W razie wątpliwości należy zwrócić się o ekspertyzę do "Státní zkušebný pro průmysl textilní při státní odborné škale textilní v Ústí nad Orlicí".

Do poz. 488. - Pył cynkowy należy według wyjaśnień do czeskosłowackiej taryfy celnej do p. 488 c).

Do poz. 600. - W razie podniesienia cła p. 600 m. (cjanamid wapnia) nie przekroczy nowa stawka celna Kcz. 21.60 za 100 kg.

Do poz. 613. - Krochmal ziemniaczany lub krochmalowa mączka ziemniaczana będą clone podług cła konwencyjnego Kcz. 149.50 tylko wtedy, jeżeli do transportu będzie dołączone świadectwo urzędu polskiego, należycie w tym celu upoważnionego, stwierdzające, że chodzi o krochmal ziemniaczany lub o krochmalową mączkę ziemniaczaną.

Czeskosłowackiemu zarządowi celnemu przysługuje prawo zbadać dokładność świadectwa.

Do poz. 621. - Dwutlenek siarki będzie clony według cła konwencyjnego Kcz. 39.- tylko wtedy, jeżeli do transportu będzie dołączone świadectwo urzędu właściwego województwa, potwierdzające zawartość naczyń, w których towar zostanie przywieziony.

Przy imporcie z Czechosłowacji do Polski stali szlachetnej.

Do poz. 140 Uwaga 5 i poz. 151 p. 2 Uwaga 2 taryfy celnej polskiej.

Z ceł konwencyjnych, o ile są przewidziane w liście "A", będą korzystały stal szlachetna, względnie odlewy ze stali szlachetnej, wtedy, gdy będą zaopatrzone w certyfikaty.

Certyfikaty te będą zawierały następujące dane:

a)
firmę producenta,
b)
markę stali albo handlową nazwę odlewu,
c)
analizę, wykazującą procentową zawartość poszczególnych składników stali, względnie odlewu, albo też deklarację: przy stali węglistej - że dany transport stanowi istotnie stal węglistą niestopową (względnie odlew z niej), a przy innych stalach szlachetnych (względnie odlewach z nich) - że nie zawierają więcej niż 10% wolframu.

Urząd celny ewentualnie wydziela próbki towarów i przedkłada Departamentowi Ceł wraz z certyfikatem do sprawdzenia, co jednak oczywiście nie wstrzymuje normalnej odprawy celnej na podstawie certyfikatu.

Rząd czeskosłowacki zakomunikuje Rządowi polskiemu wykaz instytucyj lub zakładów, upoważnionych do wystawiania odnośnych certyfikatów.

Sporządzono w Warszawie, dnia 26 czerwca 1928 r. w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i czeskosłowackim,

Zaznajomiwszy się z powyższym czwartym protokółem dodatkowym i dołączonym doń protokółem końcowym, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 27 marca 1931 r.

* IV Protokół Dodatkowy został uzupełniony przez:

- Porozumienie z dnia 12 stycznia 1931 r. o cleniu chodników dywanowych (Dz.U.32.66.616) z dniem 12 stycznia 1931 r.

- Porozumienie z dnia 12 stycznia 1931 r. o cleniu piwa w beczkach (Dz.U.32.66.617) z dniem 12 stycznia 1931 r.