Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.14.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 lutego 1935 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. VII konwencji między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, podpisanej w Buenos Aires dnia 17 marca 1932 r., dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji rosiały wymienione w Buenos Aires dnia 7 lutego 1935 r.