Art. 7. - Argentyna-Polska. Konwencja o odszkodowaniu za wypadki przy pracy. Buenos Aires 1932.03.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.14.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 1935 r.
Artykuł  VII. 

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowana i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Buenos Aires w terminie możliwie najkrótszym. Wejdzie ona w życie dla obydwóch krajów w trzydzieści dni po wymianie ratyfikacji.

Będzie ona obowiązywała w ciągu pięciu lat, po upływie których będzie uważana, za przedłużaną z roku na rok, o ile nie zostanie wypowiedziana na rok zgóry.

Na dowód czego Pełnomocnicy, wyznaczeni w tym celu, podpisali i opatrzyli pieczęciami niniejszą konwencję, zredagowaną w językach polskim, hiszpańskim i francuskim, w dwóch egzemplarzach, w Buenos Aires, stolicy Republiki Argentyńskiej w 17-tym dniu miesiąca marca 1932 r.

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 maja 1934 r.