Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji. - Dz.U.1920.41.247 - OpenLEX

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.41.247

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1920 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE.
z dnia 17 maja 1920 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje do wiadomości że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji z d. 3 września 1919 dopełniona została w Paryżu w dniu 15 kwietnia roku 1920.