Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.12.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 stycznia 1921 r.
w przedmiocie wyłączenia niektórych gmin powiatów Wieluńskiego i Łaskiego z okręgu Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Piotrkowie i przyłączenia ich do okręgu Urzędów Skarbowych podatków i opłat skarbowych w Wieluniu i Łasku.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych [Dz. Pr. P. P. № 65 poz. 391) i w myśl §2 ustęp 1 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 (Dz. Ust. R. P. № 15 poz. 81) zarządza się co następuje:
§  1. Gminę Konopnica (dawniej Radoszewice) powiatu Wieluńskiego i gminy Dzbanki, Chociw, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrowa-Widawska i Wygiełzów powiatu Łaskiego wyłącza się z okręgu Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Piotrkowie a przyłącza się:
1) gminę Konopnica (dawniej Radoszewice) do okręgu Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Wieluniu;
2) gminy Dzbanki, Chociw, Dąbrowa-Rusiecka, Dąbrowa-Widawska i Wygiełzów do okręgu Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Łasku.
§  2. Szczegółowe zarządzenia w przedmiocie przekazania Urzędom Skarbowym podatków i opłat skarbowych w Wieluniu i Łasku czynności Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Piotrkowie, dotyczących oznaczonych wyżej gmin- wyda izba Skarbowa w Łodzi.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej.