Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1952 r.
w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 36, poz. 343) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się:
1)
publiczną gospodarkę lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w miastach: Bartoszyce, Dobre Miasto, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Lidzbark Welski, Mrągowo i Orneta województwa olsztyńskiego oraz
2)
publiczną gospodarkę lokalami mieszkalnymi w mieście Lubawa województwa olsztyńskiego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.