§ 3. - Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.