§ 2. - Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Komunalnej.