Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  13. 4

(uchylony).

4 Art. 13 uchylony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz.U.22.30.247) z dniem 28 kwietnia 1922 r.