Art. 15. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 15. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  15.

Rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, ogłaszane do dnia 30 czerwca 1921 r.. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, uważa się za prawnie ogłoszone, a tekst ich za autentyczny.

Ustawodawcze rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, ogłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uważa się za wydane, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. Pr. № 64 poz. 385).