Ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.166.1033

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2008 r.

UCHWAŁA
SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21

Sygn. akt III SW 6/08

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

Przewodniczący, Prezes Sądu Najwyższego: Walerian Sanetra,

sędziowie Sądu Najwyższego: Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz, Romualda Spyt, Jolanta Strusińska-Żukowska, Andrzej Wróbel,

sędzia Sądu Apelacyjnego: Halina Kiryło,

protokolanci: Eliza Maniewska, Magdalena Rączka,

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 10 września 2008 r., biorąc pod uwagę, iż:

1.
podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360),
2.
ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 1 lipca 2008 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,
3.
do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,
4.
Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,
5.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o uznanie wyborów za ważne,

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 705).