Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.110.705

Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 czerwca 2008 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21.

I

W dniu 22 czerwca 2008 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszar powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego oraz miast na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl.

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie i 749 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 6.968 wyborców.

II

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 12 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 701.499.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 85.553 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 12,20 %.

Liczba kart ważnych wyniosła 85.529.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 794, co stanowi 0,93 % ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 84.735, co stanowi 99,07 % ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1.
JUREK Marek 10.751

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

2.
KALENIECKI Tadeusz 993

zgłoszony przez Polską Lewicę

3.
KULAJ Jan Henryk 1.774

zgłoszony przez demokraci.pl

4.
LEPPER Andrzej Zbigniew 3.435

zgłoszony przez KW Samoobrona RP

5.
LEWICKI Maciej Jan 22.457

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

6.
ORZECHOWSKI Mirosław 308

zgłoszony przez KW Liga Polskich Rodzin

7.
POSADZKI Wacław Marian 2.703

zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD

8.
RUTKOWSKI Krzysztof 357

zgłoszony przez KWW Krzysztofa Rutkowskiego

9.
SAGAN Stanisław 386

zgłoszony przez KW Stronnictwo Demokratyczne

10.
WRÓBEL Jerzy Bogusław 194

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

11.
WRZODAK Zygmunt 384

zgłoszony przez "KP"

12.
ZAJĄC Stanisław 40.993

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

III

Wyniki wyborów

W województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 senatorem został wybrany ZAJĄC Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych.

wzór