Art. 101. - [Stwierdzenie ważności wyborów do Sejmu i Senatu] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  101.  [Stwierdzenie ważności wyborów do Sejmu i Senatu]
1. 
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
2. 
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.