§ 2. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy. - Dz.U.2004.269.2673 - OpenLEX

§ 2. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2673

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  2.
Umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe od ustalonego w § 1.