Uzupełnienie wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.22.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 lutego 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uzupełnienia wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w sprawie taryfy celnej (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) zarządza się co następuje:
Paragraf pierwszy rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1930 r. w sprawie wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 246) uzupełnia się przez dodanie nowego punktu 15 o następujacem brzmieniu:

"15) Zelezita Kyselka Ambrożka".

(Eisensäuerling Ambrosius - Brunnen).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.