Taryfa celna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.54.540

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 czerwca 1924 r.
w sprawie taryfy celnej.

Na zasadzie pkt. 2 art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1924 r. postanawiam co następuje:
Taryfa celna otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piętnastego dnia po ogłoszeniu i obowiązuje na całym obszarze celnym.
Dotychczas obowiązująca taryfa celna ma zastosowanie jeszcze w przeciągu 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile chodzi o towary, które:
a)
zostały nadane do przewozu koleją, statkiem, lub pocztą bezpośrednio do polskiego obszaru celnego, najpóźniej w przeddzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, lub
b)
zalegały na polskim obszarze celnym w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych, pocztowych oraz w składach nieurzędowych, pozostających pod zamknięciem celnem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą taryfa celna z 4 listopada 1919 r. (Dz. U. R. P. № 95, poz. 510) wraz z późniejszemi zmianami i uzupełnieniami.

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA CELNA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.24.83.796) z dniem 30 września 1924 r.

- zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 6 października 1924 r. o zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.24.87.832) z dniem 7 października 1924 r.

- zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 listopada 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 roku w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary. (Dz.U.24.99.921) z dniem 20 listopada 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych (Dz.U.24.102.943) z dniem 1 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 grudnia 1924 r. o częściowej zmienie rozporządzenia z dnia 6 października 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.24.112.999) z dniem 24 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz.U.25.2.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 stycznia 1925 r. (Dz.U.25.9.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 stycznia 1925 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.9.71) z dniem 29 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 stycznia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dn. 11 września 1824 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.15.102) z dniem 10 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 października 1924 r. (cło wywozowe na niektóre towary) (Dz.U.25.16.106) z dniem 13 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 stycznia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dn. 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.16.108) z dniem 13 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 3 marca 1925 r. (Dz.U.25.23.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 marca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dn. 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.29.208) z dniem 26 marca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 i 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 kwietnia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.39.271) z dniem 20 kwietnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 maja 1925 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary (Dz.U.25.49.341) z dniem 15 maja 1925 r.

- zmieniony przez § 1 i 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. (Dz.U.25.52.356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27maja 1925 r.

- zmieniony przez § 1 i 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. (Dz.U.25.52.356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lipca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 i 4 rozporządzeniaMinistrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 sierpnia 1925 r. (Dz.U.25.92.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 września 1925 r.

- zmieniony przez § 1 i 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. (Dz.U.25.52.356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1926 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1926 r. (Dz.U.26.20.124) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. (Dz.U.25.52.356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 grudnia 1926 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową (Dz.U.26.127.747) z dniem 29 grudnia 1926 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 27 grudnia 1926 r. (Dz.U.27.1.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 stycznia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 ustawy z dnia 18 lutego 1926 r. (Dz.U.26.20.124) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych (Dz.U.27.7.54) z dniem 31 stycznia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 lipca 1927 r. (Dz.U.27.64.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 1927 r.

- zmieniony przez § 1i 2rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 lipca 1927 r. (Dz.U.27.74.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 1927 r.

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 września 1927 r. (Dz.U.27.83.738) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 grudnia 1926 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową (Dz.U.26.127.747) z dniem 1 października 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 listopada 1927 r. (Dz.U.27.102.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1927 r.

- zmieniony przez § 1 i 3 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1927 r. (Dz.U.27.102.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1927 r.

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 8 listopada 1927 r. (Dz.U.27.101.872) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych (Dz.U.24.102.943) z dniem 1 lutego 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz.U.28.9.66) z dniem 1 lutego 1928 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. (Dz.U.28.26.230) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 1928 r.

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 13 lutego 1928 r. o przeliczeniu stawek obowiązującej taryfy celnej na nową jednostkę pieniężną (Dz.U.28.15.112) z dniem 15 marca 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1928 r. dotyczące ustalenia stawek celnych w nowej jednostce pieniężnej (Dz.U.28.26.241) z dniem 15 marca 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1928 r. dotyczące ustalenia stawek celnych w nowej jednostce pieniężnej (Dz.U.28.26.241) z dniem 5 maja 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1928 r. (Dz.U.28.79.699) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1928 r. (Dz.U.28.85.752) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 listopada 1928 r. (Dz.U.28.96.850) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1929 r. (Dz.U.29.15.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1929 r. (Dz.U.29.59.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 września 1929 r. (Dz.U.29.67.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. (Dz.U.29.73.553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1929 r. (Dz.U.29.87.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 października 1929 r. (Dz.U.29.89.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 listopada 1929 r. (Dz.U.29.85.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 marca 1930 r. (Dz.U.30.22.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 marca 1930 r. (Dz.U.30.23.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 marca 1930 r. (Dz.U.30.23.212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. (Dz.U.30.25.225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 marca 1930 r. (Dz.U.30.37.326) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 maja 1930 r. (Dz.U.30.44.377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz.U.30.53.447) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz.U.30.53.448) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 marca 1930 r. (Dz.U.30.23.211) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.65.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. (Dz.U.25.113.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 listopada 1930 r. (Dz.U.30.79.622) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. (Dz.U.30.90.706) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. (Dz.U.31.15.74) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie zmiany cła przywozowego od zapałek, zapalniczek i kamieni do zapalniczek. (Dz.U.31.26.165) z dniem 29 marca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 marca 1931 r. (Dz.U.31.34.257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 kwietnia 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1931 r. (Dz.U.31.43.385) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 lipca 1931 r. (Dz.U.31.62.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.61.495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. (Dz.U.31.82.644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 września 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. (Dz.U.31.84.661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych (Dz.U.27.7.54) z dniem 7 listopada 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 listopada 1931 r. (Dz.U.31.100.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. (Dz.U.31.82.644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. (Dz.U.31.111.869) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1931 r. (Dz.U.31.112.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1931 r. (Dz.U.31.112.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1932 r. (Dz.U.32.37.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 sierpnia 1932 r. (Dz.U.32.76.686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 września 1932 r. (Dz.U.32.78.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. (Dz.U.32.100.848) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1932 r. (Dz.U.32.97.838) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 listopada 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 października 1932 r. (Dz.U.32.100.849) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. (Dz.U.32.109.900) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 listopada 1932 r. (Dz.U.33.2.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 stycznia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1932 r. (Dz.U.32.118.969) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. (Dz.U.33.26.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1933 r. (Dz.U.33.43.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 1933 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.