Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1920 r.
w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do tymczasowych zasiłków dla inwalidów wojskowych (Dz. Ust. Nr 31 poz. 182).

Art.  1.

W końcu art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. dodaje się następujący ustęp: inwalidzi, będący w niedostatku, otrzymują ponadto następujące dodatki miesięczne, stosownie do ich procentowej niezdolności zarobkowej, a mianowicie:

niezdolni od 15 do 25% - 40 mk.

niezdolni od 26 do 40% - 60 mk.

niezdolni od 41 do 60% - 150 mk.

niezdolni od 61 do 80% - 400 mk.

niezdolni od 81 do 100% - 680 mk.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1920 r.