Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.7.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 grudnia 1927 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Na zasadzie §§ 4 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043) zarządzam co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 930) uzupełnia się przez dodanie następującego nowego ustępu:

Do powyższych cen soli, sprzedawanej w ozdobnych opakowaniach kartonowych po 1 kg, względnie 1/2 kg, będzie się doliczać na koszta opakowania 10 zł. na 100 kg przy opakowaniu po 1 kg soli oraz 14 zł. na 100 kg przy opakowaniu po 1/2 kg soli.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.