Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.52.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 kwietnia 1928 r.
w sprawie uzupełnienia § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Na podstawie art. 6 i 21 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 1i czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) oraz stosownie do § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i z Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 281) zarządzam co następuje:
Paragraf 6, rozdział a) "przywóz" rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 11, poz. 64) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniami Ministra Skarbu: z dnia 33 grudnia 1921 r., - Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr . 5. poz. 35, z dnia 9 lutego 1923 r.- Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 130, z dnia 30 kwietnia 1924 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 420, z dnia 31 maja 1924 r. - Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 516, oraz z dnia 30 czerwca 1926 r. - Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 407, uzupełnia się przez dodanie nowego punktu (dziesiątego) następującej treści:

"10) Eter etylowy i jego mieszaniny ze spirytusem etylowym mogą być przywożone z zagranicy jedynie na zasadzie każdorazowego pozwolenia Ministra Skarbu, wydanego w porozumieniu: o ile chodzi o przywóz dla celów leczniczych - z Ministrem Spraw Wewnętrznych, do innych zaś celów - z Ministrem Przemysłu i Handlu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 maja 1928 r.