Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.489

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam wprowadzenie z dniem 1 września 1921 r. następującego uzupełnienia do części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414);
§  1. W art. 60, punkt 4, słowa "w ciągu sześciu miesięcy" zastępuje się słowami: "w ciągu dziewięciu miesięcy", a słowa "Termin sześcio miesięczny" zastępuje się słowami: "Termin dziewięcio miesięczny".

W art. 63, punkt 5, (post. wyk. I) słowa "48 godzin" zastępuje się słowami: "24 godziny".

W art. 72, punkt I (post. wyk.) uzupełnia się zdaniem "Czasowo, aż do odwołania, przesyłki, nadawane na stacjach Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej, nie mogą być obciążane zaliczeniami".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1921 roku.